Av Knut Aandal, daglig leder i Akershus Reiselivsråd

Med gjesten som utgangspunkt og et felles ønske om å bli et mer attraktivt besøksmål, har syv av Østlandets reisemålsselskaper stiftet VisitOsloRegion som en felles samarbeidsplattform. De syv som står bak VisitOsloRegion er Visit Lillehammer, Visit Hedmark, Gjøvikregionen – Hadeland – Ringerike reiseliv, Akershus Reiselivsråd, VisitOSLO, Visit Østfold og Visit Vestfold.

Skaper større attraktivitet

Gjennom samarbeidet blir vi sterkere, og ved å sette de produktene vi har i hele regionen sammen blir vi mer attraktive. Gjennom tematisering når vi nye målgrupper som vi tidligere ikke var interessante for. Det kan eksempelvis være temaer som Munch, der vi setter Munch relaterte steder som Løten, Oslo, Hvitsten, Moss, Fredrikstad og Åsgårdstrand sammen med Munch-museet og Nasjonalgalleriet. Eller kanskje en tematisering med «Norwegian Explorers» med Nansen, Amundsen, Heyerdahl og vikingene som er interessant for andre.

Fra boards til historiefortelling

Det har de senere årene vært en markant endring i hvordan reiselivet markedsfører seg internasjonalt. Der man tidligere hadde store kampanjer med avis-/nettannonsering, radio-/TV-kampanjer, samt reklameplakater, er det meste nå nettbasert og i stor grad engasjementsdrevet. Sammen med sine samarbeidspartnere ønsker VisitOsloRegion å legge til rette for de gode historiene som skaper engasjement og spredning. Et eksempel er «Table Tales» der Visit Norway laget fire filmer med kjente norske kokker som forteller om sin by og matfilosofi. VisitOsloRegion har fulgt opp på dette, og har sammen med blant annet Oslo Brand Alliance laget åtte filmer fra Osloregionen over samme lest. Vi ønsker med det å vise bredden og kvaliteten av Osloregionen som en attraktiv matregion gjennom å la kokker og eiere fortelle sin historie.

For å skape synlighet og kjennskap til Osloregionen internasjonalt, samarbeider VisitOsloRegion med Innovasjon Norge, Avinor, Flytoget, hotellkjeder og flyselskap. All internasjonal profilering og markedsføring er knyttet opp mot Osloregionens internasjonale profileringsstrategi som er utarbeidet og forankret i de fleste kommunene og fylkene på Østlandet.

Et bredt spekter av tilbud

Osloregionen er Europas raskest voksende hovedstadsregion, men er foreløpig lite kjent internasjonalt. Ved å arbeide sammen ønsker vi å endre på dette. Osloregionen er Norges tettest befolkede region med et mangfold og en bredde i tilbudet som gjør regionen attraktiv også internasjonalt. Her kan du oppleve det urbane livet i byene på Østlandet med sitt brede utvalg innen kultur, med alt fra Munch og Opera til heavy metal og street art, i god kombinasjon med kulturhistorien, stavkirker og internasjonalt anerkjent moderne arkitektur.

Du kan få aktive opplevelser langs Oslofjordens kyst til innlandets dype skoger. Den tilgjengelige naturen og nærheten til byene gjør regionen attraktiv for besøkende der du kan oppleve alt fra de Olympiske anleggene på Lillehammer til Oslos storbyliv og Vestfolds skjærgård i løpet av en lang dag.

Osloregionen - en matregion

Norge er det landet i verden, etter Frankrike, med flest medaljer fra den franske kokkekonkurransen Bocus d’Or, og de fleste av disse holder til i Osloregionen. Det rike jordsmonnet, nærheten til kysten og skogen, samt en satsing på lokale råvarer, har vært med å løfte Osloregionen som matregion. Norske fruktjuicer fra saktevoksende frukt med mye smak, samt lokale øl- og akevitt-tradisjoner, godt forankret i vår kultur, bidrar til å gjøre Osloregionen til en mat- og drikkeregion.

Med gode råvarer og gode kokker, opplever regionen en positiv utvikling og oppblomstring med mange spennende og innovative matopplevelser som bidrar til å gjøre Osloregionen til et attraktivt besøksmål.

VisitOsloRegion – «The Norwegians choice» (siden de fleste nordmenn bor her…)