Fremtidens by

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

fremtidens by

TOPICS

Historisk blikk på bærekraft

I mange tiår har energieffektivisering hatt høy fokus. Det er nødvendig og viktig å redusere energibruken, men er 30 centimeter mineralull, tre-lags vinduer med argon og balansert mekanisk ventilasjon eneste veien dit?

Sponsored content

S33: Bygd for å møte fremtidens ukjente krav og normer

Bane NOR Eiendom er ikke bare en av landets største besittere og utviklere av eiendom, de har også et stort samfunnsansvar. Det tar de på alvor. Gjennom en dyp og målrettet miljøtankegang bygger de fremtidens små og store knutepunkt. Vi har slått av en prat med de to hodene bak selskapets nye hovedkvarter.

Sponsored content

Tegnet landets første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt

Høsten 2014 ble 4B Arkitekter invitert til å delta i en arkitektkonkurranse om å tegne Hollenderkvartalet i Schweigaardsgate 40, 42 og 46 i Oslo sentrum. Dette ble det første BREEAM-sertifiserte boligprosjektet i Norge.

Sponsored content

Utvikling og omstilling kan ta tid

Smarte samfunn handler om å utnytte mulighetene som teknologien skaper til beste for innbyggerne. Det mangler ikke på visjoner eller teknologiske løsninger som kan gjøre samfunnet bedre, og mer effektivt, men den største utfordringen er vår egen vilje til endring.

Sponsored content

Lagde «tidsmaskin» for å spå trafikkflyten år frem i tid

Rogalands eget kollektivselskap Kolumbus har som mål at folk skal kjøre mindre bil. For å gjøre sitt tilbud mer tilgjengelig, smidig og forutsigbart ble landets fremste eksperter på maskinlæring og skyløsninger hyret inn. Det skulle vise seg fruktbart.  

Fremtiden handler om å se mulighetene og gripe dem

Hvor fantastisk fremtiden blir handler i stor grad om vår evne til å ta i bruk de muligheten vi ikke vet vil komme. Som et eksempel kan man for eksempel nevne at i 2030 - altså det året de som begynte på skolen i år går ut av videregående - vil 95 prosent av all persontrafikk med bil være selvkjørende, i følge en analyse fra RethinkX. Dette kan vi i dag ane konturen av. Hva så med alle nyvinninger som vil overraske og ta oss på senga?

Vi gjør Oslo til en triveligere by

Utviklingen av Oslo øst handler om mer enn reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter. Det handler om å skape en by med gode nabolag - med flere møteplasser, gode uteområder og naturopplevelser i nærheten av der man bor.

Sponsored content

Realiserer drømmene på Sørlandet

Kristiansandsregionen har en gründerkultur få i landet kan matche. Et av Norges fremste miljøer for gründere finnes i Kristiansandsregionen.

Sponsored content

Karvesvingen 5: Det smarteste bygget?

Smartsamfunnet er her. Ny teknologi utvikler nye virksomheter. Vi lar oss begeistre av morgendagens digitale dynamikk. Men smarte bygg har også et menneskelig aspekt.

Kjempen har våknet

OBOS skalerer opp og skal bygge Norges største klimanøytrale bolig- og byområde på Fornebu. Med høyblokker i heltre, deleløsninger, solceller, elsykkelutleie og bilfrie områder tar utbyggeren den grønne utviklingen ett skritt lenger.

Trender i boligmarkedet i 2018

Vi har spurt tre meglere om hva de tror vil prege markedstrendene fremover, og hvorfor det kan være lurt å bruke en megler når man skal selge boligen.

Sponsored content

Grønn mobilitet gir nye muligheter

Stadig flere miljøkrav og en rask teknologisk utvikling innenfor transport og mobilitet gjør det viktig å tenke nytt innen eiendom. Det som av mange kan oppfattes som hindringer for vekst, kan utvikles til nye forretningsmuligheter med et spennende potensial.

Satser på Oslo Øst

Oslo-ordføreren Marianne Borgen (SV) vil skape en by med mindre forskjeller. Hun ønsker at alle barn skal vokse opp med de samme mulighetene, uansett hvilken bakgrunn de har. Med et brennende engasjement for de som ikke har stemmerett betegnes hun ofte som barnas ordfører. Selv vokste hun opp på Oslos østkant.

En by i vekst

Tross sin unge levealder som by har Jessheim i Ullensaker kommune en formidabel vekst. Rundt årtusen-skiftet hadde kommunen rundt 19 000 innbyggere. I dag har antallet nesten doblet seg.

Lysende sjøhest stiger opp av havet

«Sjøhest» er Calina Pandele Yttredals nyeste tilskudd i rekken av hennes lysskulpturer. Utviklet med utgangspunkt i hennes forskning omkring lysets betydning for oss og bruken av lys og farge i samspill, er den med på å forme og påvirke omgivelsene.

Sponsored content

Bærekraft i gode offentlige uterom

Da jeg var lita dro jeg og min mormor til byen en gang iblant. Byen var Namsos, og vi dro på kafeteria. Vi satt alltid innendørs. Kanskje fordi det var for kaldt eller for vått, men mest sannsynlig av mangel på gode uteplasser. Festplassen, en stor asfaltert plass med en scene, uten grønne innslag, var i bruk kun på store dager som 17.mai og under Namsos-martnan. Et stort byrom midt i sentrum sto ubrukt størsteparten av året.