– 1. juli kommer det en lov som pålegger byggherrene å føre elektronisk oversiktsliste på hvem som er tilstede på bygg- og anleggsplasser. I dette systemet skal blant andre Arbeidstilsynet ha rettigheter til innsyn. Derfor må alle registrere hvem som kommer inn og hvem som går ut, sier Claus H. Olsen.

Han er daglig leder i Tempus AS. De leverer den elektroniske løsningen Tempus BPL, som gjør arbeidet med registrering av mannskap på byggeplassen enkelt.

Tåler vær og vind

Ved registrering i Tempus BPL brukes HMS-kortet, som er lovpålagt for alle på en byggeplass å ha med seg.

– På kortet står navn, fødselsdato, organisasjonsnavn og –nummer. Denne informasjonen leses så av på et nettbrett eller en mobiltelefon, og det registreres enkelt om vedkommende er inne på byggeplassen, sier Olsen.

Nettbrettet festes i et låsbart veggfeste og tåler norsk klima.

– I tillegg til at det på nettbrettet registreres en oversiktsliste over mannskapet, kan også underentreprenører kontrollere hvem som er kontrahert av hvem, sier han.

All informasjonen lagres i en skyløsning.

Utprøvd i Sverige

Tempus AS har hatt et tilsvarende system i bruk i Sverige siden begynnelsen av 2015, og bare i fjor ble det brukt på over 4 000 prosjekter og av mer enn 90 000 personer.

Olsen forteller at løsningen kan utvides slik at utfylling av avvikshendelser og skjemaer kan gjøres på samme utstyret.

Det er for øvrig mulig å bruke en app til å registrere om man er på en byggeplass eller ikke. Appen vil gi beskjed om når du går inn på området.

– Vi vet ikke hva konsekvensene blir ved mislighold i Norge, men i Sverige er bøtenivået relativt høyt. I Sverige så vi behovet for raskt å kunne endre løsningen da loven ble gjeldende og de praktiske konsekvensene ble avdekket. Da var den moderne plattformen med nettbrett og mobil enkel å tilpasse, sier han.