- I oktober arrangerer vi Bygg Reis Deg på Lillestrøm for 27. gang, og i år ønsker vi i enda større grad å vise at vi er et sted hvor hele verdikjeden i byggenæringen treffes. Det betyr at vi ønsker å være en møteplass for byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, utførende på bygg og anlegg, og selvfølgelig de ulike handelshusene- og byggevareleverandørene. Det nye i år er «Det Norske Byggemøte» som vi bruker som et samlende begrep og som innebærer seminarer, konferanser og sosiale møteplasser for alle i byggenæringen, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg.

Bygg Reis Deg ønsker å legge til rette for at de ulike aktørene i hele verdikjeden kan samspille om byggeprosessens muligheter og utfordringer. Bygg Reis Deg ønsker via «Det Norske Byggemøte» å bidra til at næringen spiller bedre på lag og finner felles bærekraftige løsninger som bidrar til økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige gevinster.

En faglig arena

Med 550 utstillere og en målsetning om 45 000 besøkende er Bygg Reis Deg en solid merkevare og et sted hvor veldig mange aktører finner det naturlig å delta.

- I dag er vi ikke den viktigste møteplassen for alle de ulike aktørene i næringen. Men vi har bygd en veldig god grunnmur som kan gjøre oss i stand til å bli den aller
viktigste møteplassen for hele byggenæringen på tvers av verdikjeden, og det er målet vårt med «Det Norske Byggemøte». For mens hvert fag gjerne har sine egne fagkonferanser kan vi la Bygg Reis Deg bli den samlende arenaen for hele næringen, fortsetter Nybø.

I løpet av Bygg Reis Deg blir det arrangert 80 til 100 seminarer i tillegg til tre større konferansedager som blir mer strategisk rettet og hvor det er de store linjene i morgendagens byggenæring som kommer på agendaen.

- Mange av aktørene i næringen er flinke til å trene og til å bli bedre i sine egne roller, men de er ikke like flinke til å skaffe seg erfaringer fra andre aktører. I idretten har vi Olympiatoppen som skaper bro der utøvere fra forskjellige idrettsgrener utveksler erfaringer. Det har vært en veldig vellykket modell, forteller Nybø, og fortsetter:

- Det er noe tilsvarende vi ønsker å så spiren til med «Det Norske Byggemøte», en læringsarena der man får verdifulle impulser fra andre og en arena der næringen kan vise frem de gode eksemplene.

 

MESSE: I løpet av historien har Bygg Reis Deg forandret seg en hel del. Tidligere var messen mer forbrukerrettet enn den er i dag. Foto: Bo Mathisen


 

En messe i stadig forandring

Den første messen, i serien av messer som etterhvert fikk navnet Bygg Reis Deg, gikk av stabelen i 1954. Siden har messene blitt arrangert hvert annet år. Bygg Reis Deg som utstilling har i alle år vært en viktig møteplass for hele byggenæringen. Her har bransjen hatt mulighet til å vise publikum, resten av næringen og ikke minst politiske og offentlige organer, byggenæringens ansikt utad og gi publikum verdifull informasjon og svar på mange av deres behov.

- I løpet av historien har Bygg Reis Deg forandret seg en hel del. Tidligere var messen mer forbrukerrettet enn den er i dag. I 2009 ble den mer industrielt rettet, men det er viktig å understreke at messen fortsatt er en messe som også er åpen for forbrukerpublikumet.