Av Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21

Det er en gjeng med solid yrkesstolthet som hver dag går på jobb for å bygge og drifte landets bygningsmasse. Med en ekstrem evne til å levere praktiske løsninger på komplekse behov er landets største næring til stede døgnet rundt, hele året, over hele landet.

Fremragende praksis finnes over alt. Allikevel sliter vi med å finne og bruke beste praksis. Det kan være at de gode tidene vi har vært gjennom har hindret utvikling og industrialisering. Mye tyder på at vi går glipp av kvalitet og kostnadsgevinster.

Vil redusere kostnadsnivået

Virksomhetenes vilje og evne til å levere er sterk. Et stort antall virksomheter har sluttet seg til Eiendomssektorens veikart 2050. Vi bygger miljøbygg med kvaliteter ingen andre har bygd. Vi bygger anlegg og infrastruktur som skaper internasjonal anerkjennelse. Vi leverer boliger med fremragende egenskaper og kvalitet. Og mange steder utvikles planer og lokalsamfunn i effektivt samvirke mellom utbygger og kommune. Utfordringen er at vi sliter med å dele og anvende beste praksis.

Vår ambisjon er å redusere kostnadsnivået med 20 prosent i løpet av 2020. En ambisjon som har fått bred og allmenn oppslutning. Bygg21s arbeid er nå organisert rundt 81 tillitsmenn og –kvinner fra hele næringen. Noen av næringens fremste representanter har stilt seg til disposisjon i styre, strategisk råd og seks arbeidsgrupper. Med dette utgangspunktet skal Bygg21 i løpet av 2017-2019 gjennomføre en stor dugnad for kostnadseffektivitet og grønt skifte. En dugnad hvor hele næringen kan ta del. Mange er allerede engasjert i utredninger, piloteringer og løsningsvalg. Noen resultater har i løpet av kort tid satt varige spor, slik rådene i rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» er mottatt, og slik fasenormen Neste Steg er tatt i bruk.

Må samhandle

Dugnaden skal gi resultater som betyr noe. Utbygger og kommune må bli effektive sammen. Vi trenger færre plannivåer. Prosjektets deltakere må samhandle. Gjentagelse av beste praksis vil gi verdi. Digitale muligheter skal utnyttes. Og vi må aldri gå på akkord med rett kompetanse, kvalitet og bærekraft.

I dette arbeidet vil vi støtte oss på kjent kunnskap, kjente løsninger og ikke minst eksisterende ordninger. Jobben blir først og fremst å rydde, sammenstille og prioritere det ekstreme mangfoldet som finnes, - og ikke minst få spredt beste praksis på en måte som gjør at den blir brukt bredt.

På noen områder vil dette oppleves utfordrende - når vi eksempelvis konsentrerte oss om tre råd med særlig betydning i rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til bygg«, vel vitende om at det er sterkt eierskap til mange andre forslag som hver for seg er gode. Vi gjør dette fordi enkle og forståelige valg er et vilkår for handling.

Beste praksis

I disse dager starter vi en kampanje for Beste Praksis. Vi vil fange alle former for beste praksis ved at den som har eller ser beste praksis, deler dette på Facebook eller instagram og tagger #Bygg21.

Stort eller lite. Bruk denne anledningen til å sette preg på næringen. Gi ditt bidrag. Bruk denne anledningen til å sette standard for mange. Ditt beste praksis-bidrag er for viktig til å forbli gjemt og glemt.

Ditt bidrag kan styrke Bygg21s råd og anbefalinger de neste tre årene. Sammen er vi sterke. Sammen setter vi standarden.