– Akkurat nå er cirka 25 prosjekter ferdigstilt, men vi har tatt opp over 50 prosjekter så langt. Målet var å komme til 50 prosjekter i 2020, så vi ligger omtrent halvannet år foran tidsplanen, sier faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes.

Programmet skal fremme forbildeprosjekter, både områder og enkeltbygg, som skal redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

– Det målet har de fleste av prosjektene som deltar i FutureBuilt klart, og flere av dem er sågar nesten klimanøytrale. Dette er et veldig viktig signal og viser at det er fullt mulig å bygge seg ut av klimakrisen, sier Stoknes.

Innovasjonsarena

Ambisjonene til FutureBuilt er så høye at de er på grensen til å kunne nås, men likevel realistiske nok til å være interessante for utbyggere og kommuner. FutureBuilt er en innovasjonsarena hvor det forventes at forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen og stimulere til nyskaping og endret praksis, samt være en arena for læring. På spørsmål om løsningene også er lønnsomme, svarer Stoknes:

– Det koster å innovere, så det er ikke sikkert at løsningene lønner seg i første omgang. Men se for eksempel på passivhusene. De var cutting edge da de kom i 2010, og kostet litt mer enn andre hus den gang, men i dag er det ingen prisforskjell. Dette viser at innovative løsninger må få lov til å bli innarbeidet i markedet. I starten priser leverandørene inn en viss risiko hvis de skal holde på med ukjente ting. Men etterhvert som de blir kjent med de nye løsningene forsvinner usikkerheten og da går også prisen ned, forklarer han.

– Hvis vi zoomer ut litt, så er dette også en investering i framtiden. Markedet begynner å våkne og grønne løsninger etterspørres – og vil etterspørres – i stadig større grad. Så skal du heller ikke se bort fra verdien av å framstå som en fremoverlent, innovativ og modig utbygger, og den deilige følelsen det gir å bidra til å redde kloden.

FutureBuilt 2.0

Dagens program går frem til 2020, men Stoknes regner med at programmet vil bli forlenget:

– Jeg må understreke at ingenting er avklart, men partnerne ønsker en forlengelse også etter 2020 og den neste fasen har vi gitt arbeidsnavnet FutureBuilt 2.0, sier han og smiler.

De siste prosjektene som har kommet inn i dagens program vil videreføres i det neste, i tillegg vil det komme nye forbildeprosjekter hvis det går som de regner med.

Et internasjonalt utstillingsvindu

Foreløpig har FutureBuilt jobbet mest nasjonalt, mens synligheten internasjonalt har vært mindre. Neste år, i forbindelse med at FutureBuilt runder ti år, skal de arrangere en stor, internasjonal jubileumskonferanse.

– Parallelt med at Oslo er miljøhovedstad i 2019 arrangerer vi Urban Future Global Conference i mai. Denne konferansen er anerkjent som Europas viktigste konferanse for bærekraftig byutvikling og neste år blir altså Oslo vertskap, det gleder vi oss til, sier Stoknes.

De forventer rundt 3 000 deltakere på konferansen som vil dreie seg om fire hovedtemaer. I løpet av konferansedagene blir det avholdt 60 seminarer og 40 befaringer slik at deltakerne kan iaktta ulike prosjekter på nært hold.

– Vi gleder oss veldig til dette, for det blir virkelig en god anledning til å vise frem hva vi klarer å få til i Norge og presentere det for et internasjonalt publikum, sier Stoknes til slutt.

Dette er FutureBuilt

  • Partnere i FutureBuilt er kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.
  • FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.
  • FutureBuilt består nå av 51 prosjekter fordelt på barnehager og skoler, kontorbygg, kulturbygg, boligprosjekter, idrettsanlegg, transport- og sykkelanlegg, samt byområder
  • Programmet går fra 2010-2020.