Selskapet CHOOOSE har med dette utgangspunktet startet kampanjen «100% Oslo», hvor de ønsker å engasjere større og mindre aktører fra næringslivet til å kutte mer i uønskede utslipp både på lokalt og globalt nivå.

– Vårt mål er å øke engasjementet for et bedre klima. Vi ønsker å gjøre en forskjell i forhold til klimaendringer hos bedrifter av alle størrelser, samt etablere kvotehandel på individnivå. Hovedmålet er å få næringslivet og folket til å bry seg mer om planeten vår, sier med-gründer Martine Kveim.

Som et av verdens rikeste land har vi et ansvar for å gå foran som et godt eksempel for resten av verden, mener Kveim. Og CHOOOSE er rett og slett selskapet som ønsker å gjøre det enklere for næringslivet og deg å ta riktige valg.

Holdningsendring

Bystyret i Oslo Kommune har vedtatt et klimamål hvor Oslo skal kutte 460 000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2015 og 2020. Målet er å redusere klimagassutslippene i Oslo med 50 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2020. I 1990 var utslippene i Oslo på 1,1 millioner tonn. Det vil si at utslippene må kuttes 600 000 tonn i løpet av 2020.

CHOOOSE har både privatkunder og bedrifter som ønsker å bli klimapositive. I 2018 inviterte de Oslo Business Region og kommunikasjonsbyrået JCP til et frokostmøte hvor de ble enige om et samarbeid kalt «100% Oslo». Et initiativ som er med på å utfordre Oslos næringsliv og innbyggerne til å forplikte seg til konkrete utslippskutt i 2019.

– Oslo Kommune ønsker å kutte mye, men vi skal kutte enda mer enn det CO2 målet som er satt. Vårt prosjekt bidrar som en tilleggstjeneste, slik at vi sammen kan kutte enda mer.

Visjonen er å gjøre Oslo klimapositiv i 2019, som verdens første hovedstad, forklarer Kveim.

– Med klimapositiv mener vi ikke bare å kutte mer CO2 enn det totale klimakuttmålet som Oslo har satt seg for året, men å skape en varig og positiv holdningsendring og eierskap hos befolkningen som skaper opplevelsen av at hvert individuelle bidrag teller og at dette målet er oppnåelig, sier hun.  

Øker ambisjonsnivået i Norge

Gjennom Oslos status som Europeisk Miljøhovedstad må vi være et synlig eksempel som kan inspirere resten av verden. Den mer langsiktige målsetningen er å skape en konkurranse mellom verdensbyer om å prestere best på klimakutt, påpeker Kveim.

– Dette prosjektet ble lansert for bare noen måneder siden, og vi er allerede over halvveis. Vi ser på dette som noe som kommer i tillegg til Oslos vedtatte klimakuttmål. Vi mener at både næringslivet og enkeltindivider må ta sitt ansvar.

Prosjektet 100% Oslo ferdigstilles oktober 2019, og det skal i etterkant lages en rapport som overleveres til FN, Oslo kommune og regjeringen som en stafettpinne til neste klimahovedstad.

– Mulighetene til påvirkning er nå store siden alle øyne er rettet mot Oslo, og vi ønsker å stå fram som et kroneksempel for andre. Vi skal hjelpe alle de bedriftene som har kjøpt en pakke med minst ett tiltak som det skal være lett å sette i gang og vi skal sørge for å kommunisere og å skape et engasjement, sier Kveim.

Som bedrift kan du velge mellom ulike partnerpakker på minimum 90 000 kroner, og som tilsvarer 1 800 tonn CO2 eller cirka én prosent av Oslos årlige klimakuttmål.

Markeres i 2019

Byrådet har besluttet at 2019 skal dedikeres til «Folkets miljøhovedstad», forteller finansbyråd Robert Steen (AP). 

– Gjennom hele året skal det gjennomføres store og små arrangementer som kontinuerlig oppdateres og suppleres. Per nå er det hele 342 arrangementer som er bestemt. Alle hovedstadens innbyggere skal få anledningen til å være med og bidra når Europas miljøhovedstad skal markeres i 2019.

Slik vil vi også øke bevisstheten om klimautfordringene og derigjennom også avstedkomme atferdsendring, mener Steen.

– Slik vil miljøhovedstadsåret kunne bli et av de sterkeste verktøyene våre i 2019 i forhold til å utvikle en enda mer klimavennlig by, sier han.