Norsk Lyspris deles ut en gang årlig, og skal sette fokus på å synliggjøre innovative og gode lysprosjekter i Norge. I år var Trondheim blant de nominerte med lysplanen som kommunen har fått utarbeidet for byen.

- Denne lysplanen er starten på en lysplan for hele midtbyen. Det er en overordnet lysplan som vi vil bruke for å skape en belysning som er samordnet. Det var flere kandidater som gjerne ville utarbeide planen for oss, og blant de 13 tilbyderne var det Zenisk som vant konkurransen om lysdesignet, sier Magnhild Lunde som er landskapsarkitekt og kommunens prosjektleder for belysningsplanen i Trondheim.

Følg hjertet

Bakgrunnsmaterialet for lysplanen inneholdt grundig informasjon om historie, geografi og hva som ble vektlagt i totalt syv delområder.

- Zenisk delte planen sin i tre, og lagde tre ganske forskjellige konsepter for belysningen. Aktivt for de grønne områdene fra Ilen Kirke til Gamle Bybro. For området mellom Gamle Bybro og Bakkebro ble det valgt et historisk konsept, det samme gjaldt for de historisk inspirerte fasadene langs Kanalen. Fra Solsiden, langs kanalen til fjorden, var konseptet urbant, fortsetter Lunde.

- Når du drar en linje rundt midtbyen og følger linjen langs kanalen, så former du et hjerte. Derfor likte vi veldig godt at lysdesignerne ga lysplanen navnet "Følg Hjertet", det passet veldig godt, smiler hun.

To pilotprosjekter

Lysplanen var ferdig i juni i fjor, og i dag er kommunen i ferd med å gjennomføre to pilotprosjekter.

- Stien på Bakklandet var veldig mørk. Den har vi lyssatt hele veien bort til Nidelven Terrasse. Dette er et prosjekt som kommer innbyggerne til gode, og som har blitt lagt merke til. Det andre prosjektet er utviklingen av en prototype på et historisk lysarmatur som har vært mye brukt i Trondheim tidligere, men som nå var i ferd med å bli faset ut fordi den ikke var oppgradert rent lysteknisk. Dette prosjektet er en direkte følge, og har blitt løftet frem, av lysplanen, sier Lunde.

Friområdet rundt Nidarosdomen, kalt Marinen, er i ferd med å få belysning og vil bli ferdigstilt når Trollaarmaturen er klar. Før jul i fjor gjennomførte kommunen en prøvebelysning av bryggefasadene langs Nidelven både på Bakklandet og på Kjøpmannsgatesiden.

- Belysningen sto i fire dager og var svært virkningsfull. Nidelven er veldig mørk, noe som gjør at man faktisk kan se stjernehimmelen i klarvær fra elvebredden. Det er ikke så mange byer hvor man kan oppleve å se stjernehimmelen midt i byen, så det skal vi ta vare på. Hvis vi bestemmer oss for å belyse bryggefasadene mer permanent, vil de derfor sannsynligvis bare bli belyst i kortere tidsrom av gangen. For eksempel et par timer hver kveld, på den måten bruker vi også lys til å skape begivenhet, tilføyer hun.   

En overordnet plan

For å gjennomføre mange av de tiltakene som lysplanen foreslår trengs det bevilgninger. I mange tilfeller er det kommunen selv som må bekoste tiltakene, i andre tilfeller er det private som må ta høyde for lysplanens ideer, for eksempel ved nybygg.

- Det fine med denne planen er at den gir oss et verktøy for hvordan vi kan tilnærme oss belysning på en ensartet måte, på samme måte som mange andre av kommunens planer. Ferdsel, trygghet og trivsel er det aller viktigste, dernest kommer måter å bruke lys på for å fremme byens attraksjoner og historiske egenart på en god måte. Planen gir oss de prinsippene vi skal jobbe etter, sier Lunde avslutningsvis.