-  For lengde er måleenheten en meter, mens den er en kilo for masse. Nå blir det en endring på dette, for fra neste år blir det ikke lenger målestørrelsene som blir definert, men et sett med fundamentale konstanter, sier sjefsingeniør i Justervesenet, Jarle Gran.

Siden lyshastigheten er konstant kan lyshastighet benyttes som en fundamental konstant for ulike målinger, blant annet for lengder. Det betyr at en meter for eksempel kan måles i lyshastighet.

- På samme måte er det også for en del andre målestørrelser. Candela som er den grunnleggende måleenheten i SI-systemet for å måle lysstyrke i en bestemt retning, vil også knyttes opp mot fundamentale konstanter, forklarer Gran.

Fordelen ved å benytte fundamentale konstanter er at man får en absolutt standard å knytte målingene opp i mot og en mer universell og uavhengig måte å måle størrelser på.

Nybrottsarbeid

Justervesenet har en rolle i forskningen som gjelder måling av optisk effekt knyttet opp mot candela, der de kan måle fundamentale konstantene basert på lyseffekten i et spesialdesignet detektoroppsett.

- Dette er nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng, og vi har en doktorgradstudent som arbeider med dette nå. Vi arbeider også med å skape internasjonale prosjekter rundt det samme temaet.

Elektroner erstattes av fotoner

- Mens det 20. århundre var elektronikkens århundre, sies det at det 21. århundre blir fotonikkens, eller lysteknologiens, århundre. Dette ser vi en rekke tegn på allerede. Gamle og klumpete TV-apparater hadde katodestrålerør som fungerte ved hjelp av elektroner, de flate skjermene har en annen teknologi som sender ut fotoner. Telefonsamtaler og ulike typer kringkastning går nå over optisk fiber som også er lysteknologi isteden for elektroniske signaler som går i telefonledninger. I dag er det med andre ord lyset som er energibæreren i telefonsamtalene våre og fotonikken blir stadig viktigere i teknologien som vi omgir oss med, avslutter Gran.