- Vi ønsker å ta lys for scene mer inn i arkitekturen og la lys for arkitektur komme mer inn i lys for scene. Med alle de nye styringsmulighetene og ledteknologien som vi har i dag, så åpner det seg helt nye muligheter til å iscenesette belysning i rom med skjulte installasjoner, men også skulpturelle lysinstallasjoner. Den nye teknologien vi har fått har åpnet en helt ny verden innen belysning, sier Birgitte Appelong som er interiørarkitekt, har en doktograd i lys og er programansvarlig for det nye studiet Opplevelsesdesign.

I forbindelse med scenebelysning har det lenge vært vanlig å programmere ulik belysning, men nå blir programmeringsløsningene for belysning også mye mer tilgjengelig for bruk innen arkitekturen.

- Nå kan man lage virkelig spennende løsninger i sitt eget hjem, fortsetter Appelong.

Kreativ og kritisk bruk av lys

Også andre bransjer er opptatt av å bruke lys til mer enn tradisjonell og praktisk belysning.

­- Lys, i likhet med andre romlige virkemidler, er emosjonelle triggere, forteller kurator på Interkulturelt museum, Annelise Bothner-By.

- Vi som jobber med formidling og å skape gode sosiale rom er glade for at det endelig blir mulig å skaffe seg en bachelorutdanning innen lys og opplevelsesdesign, der studentene kan bruke tid på å utforske og reflektere, i tillegg til å få praktisk erfaring fra reelle prosjekter. 

- Det ligger mye fortellingspotensiale i bruk av lys, noe vi bruker bevisst i utstillinger og i arrangementer. Å jobbe med fortellinger og opplevelser er komplekst, og krever en bevisst holdning. Designeren skal tilrettelegge for at publikum kan skape og omskape disse opplevelsene inni seg selv, og det er viktig med god kunnskap om lys for å kunne bruke dette virkemiddelet på en kreativ og kritisk måte, sier Bothner-By.

Studenter med ulik bakgrunn

Når studiet starter til høsten håper de at studentene har litt forskjellig bakgrunn:

- Studiet vil passe for mange studenter med ulike interesser, siden du kan spesialisere deg underveis i studiet. Studenter med elektrikerbakgrunn vil vi veldig gjerne ha, men vi vil også gjerne ha dem som har opplevd hvordan det er å ha stått på en scene selv, det er nyttig erfaring. Sans for komposisjon og rytme er fine egenskaper, men studiet kan også passe for interiørarkitekter, grafiske designere og for de med annen kreativ bakgrunn, sier programansvarlig Birgitte Appelong.

Bredt innhold

Man må jobbe med lys for å lære faget. Det holder ikke å bare lese teori, derfor er mye av studiet praktisk rettet:

- Allerede fem uker etter at studentene starter på studiet får de sin første praktiske oppgave hvor de skal skape en opplevelse med lys i forbindelse med Elvelangs som er en organisert vandring med fakler langs Akerselva, forteller Appelong.

Studentene skal også lære å visualisere lys ved ulike hjelpemidler som kan være å bygge modeller eller å benytte Photoshop.

- Det er viktig at studentene blir flinke til å visualisere ideene sine, derfor arbeider vi med dette allerede fra det første året.

Lysteknikk, programmering, planlegging og prosjektering er viktige emner for det andre studieåret.

- Lysdesign er et annet emne som er sentralt. Der jobber vi med designet av rommet, eller selve arkitekturen, parallelt med lyssettingen. Da må studentene ikke bare tenke på det kunstige lyset, men også ta hensyn til dagslyset og se hvordan vi kan bruke det på en best mulig måte, tilføyer hun.

Studentene kan enten velge en fordypning i Lysdesign eller innen Opplevelsesbasert kommunikasjon. I det siste studieåret kan de også velge å gå ut i praksis, eller ta entreprenørskap, før de avslutter studiet ved å ta bacheloren sin det siste halve året.

- For de som har lyst til arbeide med lys vil dette studiet åpne karriereveier innen teater, scene og events, men kanskje også som lysdesigner på et arkitektkontor eller hos lysdesignere som planlegger større prosjekter som hoteller eller andre offentlige bygg. Vi gleder oss til studiestart og til å ønske studentene velkommen til høsten, sier Appelong til slutt.