Av: Torben Thyregod Arkitekt, CINARK - Center for Industriel Arkitektur

Solen er stjernen i solsystemet vårt, omdreiningspunktet for og årsaken til alt liv på jorden. Den vil skinne i omtrent fem milliarder år, og er dermed den mest konstante faktoren vi kjenner. Solen styrer jordens klima og gir en nesten utømmelig mengde energi, samt dagslys til oss mennesker. Uten solen, ingen mennesker. Fysiologisk er vi skapt til et liv utendørs, eksponert for dagslys og for vind og vær. Dette er derimot langt fra det livet vi lever i dag, hvor vi tilbringer opp mot 23 timer av døgnets 24 timer inne. Hvis vi ønsker å ivareta helsen vår og pleie vårt generelle velvære og komfort, må vi redefinere dagslysets rolle i arkitekturen. Vi mennesker kan med stor fordel, også økonomisk, følge solens ”gang” året rundt. Det være seg i hjemmet, på arbeidsplassen og i fritidssammenheng. Hvis vi investerer i inneklimakvalitet som dagslys og god rommelighet, og tar utgangspunkt i menneskers virkelige ønsker og behov, vil helt nye muligheter kunne åpne seg. Og vi ville skapt en langt mere bæredyktig og human arkitektur.

Foto: Torben Eskerod

Er vi lykkelige innendørs?

Vi bygger for å ivareta de basale behovene, for å beskytte oss mot været og kunne holde en stabil kroppstemperatur. Disse aspektene har vi relativt god kontroll på, men hvordan ivaretar vi best et finstemt sanseapparat og våre vitale fysiologiske krav? Lever vi godt og sunt i husene våre, også over tid? Er vi lykkelige innendørs? Spørsmålene har interessert meg i mange år, og jeg vil nå forsøke å finne et godt svar på dette.

Mennesker er stjernene på jorden, omdreiningspunkt og årsak til verdens store utfordringer, de såkalte ”Grand Challenges”. Og det er samtidig mennesker som skal løse disse store utfordringene, og det helst raskt. Den største barrieren for all nytenkning og innovasjon er av en intellektuell karakter. Vi har alle begrensninger når det kommer til de komplekse og altomfattende aspektene av livet. Vi ønsker nesten per definisjon å begrense denne kompleksiteten før den begynner, og kunne handle uten å måtte stoppe opp og tenke oss om. Dette gjelder også når vi bygger. Derfor trengs det nå en ny bevissthet.

Fasaden er det ytterste laget

Dualismen mellom kropp og sjel har blitt diskutert i årtusener, men dualismen i arkitekturen mellom ute og inne, mellom natur og kultur, er kun i sin spede begynnelse. For å forstå solen, dagslyset, ja selve livet, må vi diskutere og redefinere - både vår intellektuelle barriere, men også den fysiske, nemlig fasaden. Fasaden er det ytterste laget, vår varme og beskyttende frakk. Men det er også nettopp fasaden som utgjør overflaten eller ”huden” som møter naturen og dagslyset, og dermed våre fysiologiske urbehov. Fasaden fremstår ofte helt passiv og uforløst, nærmest ”død”. Den ville lykkes bedre som transparent, fleksibel og adaptiv. Med utgangspunkt i menneskers ønsker, og gjennom menneskers anvisning, kan fasaden mediere ute og inne, og bringe dagslyset inn - i våre hjerter. Dagslysets potensial må gjenoppdages, og bli forstått, verdsatt og brukt som i tidligere kulturer overalt i verden. Solen og dagslyset er en venn som skal behandles med omsorg og respekt. Store nordiske arkitekter som Gunnar Asplund (SE), Alvar Alto (FI), Jørn Utzon (DK) og Norges Sverre Fehn agerte i tråd med dette. Arkitektur ble skapt med utgangspunkt i mennesker, materialer og konstruksjoner, og alltid med dyp forståelse for dagslysets betydning.

Foto: Thekla Ehling

Hva er god arkitektur?

Tiden er inne til å ta oss bryet, og tenke oss godt om her. God arkitektur er noe langt mer enn simpel bygging. Lover og reguleringer må sikre både et sunt og godt inneklima, og en kulturbærende arkitektur. En arkitektur vi kan være stolte av, med et inneklima som underbygger livet. Rett og slett ”et deiligere sted å være”, som min foreleser Tage Lyneborg på Kunstakademiet i København ville sagt det. Med respekt for historien, for våre forfedres oppdagelser og for oss selv, er det tid for refleksjon, for innovasjon og for å skape attraktiv arkitektur med fokus på dagslys.

Ph.d. projektet er støttet av: Grundejernes Investeringsfond (GI), VELUX Group og Dovista.