- Tidligere var det vanlig å bruke høytrykk natriumlamper til flombelysning i båter. Det er den samme typen belysning som også har blitt brukt i gatebelysning. Ulempen er at både harde slag og spenningsfall kunne få disse lampene til å slukke, og da kunne lyset være borte i flere minutter, sier Petter Veiberg som er Managing Director i Luminell.

En annen ulempe er det oransje lyset som disse lampene gir. Det oransje lyset kan gjøre det vanskelig å se både farger og dybder på en skikkelig måte. Siden lyskilden består av en pære og en reflektor blir det også ofte mye lysforurensning. Man kan også oppleve at det er lett å bli blendet av denne typen lys. Lyskilder med et lys som ligner mer på dagslyset reduserer også produksjonen av søvnhormonet melatonin, som gjør oss trøtte.

Ledteknologien er uovertruffen

- Løsningen lå i å utvikle helt nye belysningssystemer, forklarer Veiberg.

- Med ledteknologi får man mange flere muligheter til å styre lyset, for eksempel ved å spre det eller samle det til tynne stråler. Miljøaspektet er også viktig. I kampen om å produsere båter som er mest mulig miljøvennlige er også energiforbruket til belysningen ombord noe man har begynt å ta hensyn til, og her er ledteknologien overlegen. Lyskvaliteten i ledlys er dessuten veldig likt dagslys, noe som gjør arbeidsforholdene ombord bedre og hindrer produksjon av melatonin slik at ansatte holder seg kvikke og våkne ved nattarbeid.

Solide produkter - lavere levetidskostnader

Ledteknologien gir også rom for å bygge produkter som er svært solide og tåler risting, slag, temperaturforandringer og fukt.

- De beste produktene er en del dyrere å anskaffe, men hvis man ser på alle fordelene med lyskvalitet, driftssikkerhet, reguleringsmuligheter, og ikke minst det faktum at led nærmest er vedlikeholdsfritt, så lønner det seg å investere i skikkelige ledprodukter som er spesialdesignet for disse eksponerte miljøene.

- For det totale regnestykket består av mye mer enn innkjøpsprisen, det er levetidskostnaden som er viktigst, sier Veiberg.