Det er mange ting å tenke på når man skal ha belysning i et kontormiljø. En viktig ting er at lyset er flimmerfritt, og det ser man ikke nødvendigvis med det blotte øyet.

- Et lys som flimrer kan påvirke oss slik at vi får hodepine eller blir fortere slitne. En enkel måte å sjekke det på er å bruke kameraet på telefonen og rette det mot lyset. Hvis det ruller betyr det at det flimrer, sier Knut Bachke som er Country Manager i Esylux. 

Til moderne belysning stilles det også en rekke krav til energieffektivitet etterhvert som flere hus blir BREEAM-klassifisert eller skal bli passivhus. LED-lys utmerker seg med å ha det aller laveste energiforbruket. Behovsstyring blir også mer vanlig. Det betyr at lyset slår seg på når man går inn i et rom, og slår seg av automatisk når rommet forlates.

- Men vi har kommet mye lenger enn dette i dag, sier Bachke.

Human Centric Lighting

- Moderne belysningsløsninger tar også hensyn til innfallende dagslys. Da dimmes lyset automatisk ned når det kommer dagslys inn. Den ønskede luxverdien kan enten stilles inn i tilstedeværelsesdetektoren eller direkte i armaturer der dette er mulig. I vår bransje bruker vi begrepet Human Centric Lighting, det nærmeste vi kommer et norsk navn er nok biologisk aktivt lys, sier Bachke.

Det som Human Centric Lightning skal gjøre, er å etterligne dagslyset ute mest mulig. For å få til dette må både styrken på lyset og fargetemperaturen kunne reguleres, siden fargetemperaturen forandrer seg i løpet av dagen:

- På grunn av solstrålenes brytning i atmosfæren blir lyset varmere om morgenen og om kvelden, enn midt på dagen. Det er dette vi prøver å etterligne med Human Centric Lighting, hvor vi har innebygd automatikk for å få systemet til å fungere optimalt.

- Tenk deg at du ankommer kontoret. Da tennes lyset automatisk og lyset du omgir deg med er riktig innstilt i forhold til hvilken tid på døgnet det er. Systemet tar hensyn til hvor mye dagslys som kommer inn i rommet, og justerer styrken slik at lyset inne blir optimalt. I tillegg til sparer man energi ved at man drar nytte av dagslyset når armaturene dimmer ned, fortsetter Bachke.


Systemet tar hensyn til hvor mye dagslys som kommer inn i rommet, og justerer styrken slik at lyset inne blir optimalt. Foto: Easylux.


Lyset og menneskene

Egentlig er vi skapt til å være utendørs, og vi påvirkes i stor grad av lyset rundt oss. For eksempel produserer vi søvnhormonet melatonin, som gjør at vi blir trøtte, når det blir mørkt. Når vi får mer lys stoppes melatoninproduksjonen.

- Hvis lyset på arbeidsplassen justerer seg i tråd med utelyset, vil de som arbeider der fungere bedre på jobb, de vil ha mer energi på kveldstid og i det hele tatt føle seg mer friske og opplagte. Nattesøvnen blir også bedre for de som har et slikt lysmiljø som dette, sier Bachke.

Det finnes mye teori og forskning på hvordan lyset påvirker oss. At vi påvirkes av lysets styrke og temperatur, er vitenskap som har vært velkjent lenge. Det nye nå er at vi har mulighet til å etterligne dagslyset for å skape det lysmiljøet som er best egnet for oss.

Hemmeligheten ligger i automatikken

- Det holder ikke å ha et armatur hvor du kan styre lysstyrke og fargetemperatur selv. For å få et Human Centric Lighting-system som fungerer er du avhengig av å ha en automatikk som styrer dette for deg. Hvis du skulle styrt dette manuelt selv, så ville du neppe fått en like god biologisk effekt over tid, forklarer Bachke.

Lyskildene i bygget må være basert på LED-teknologi, og man kan gjerne dele inn styringen i bygget i forskjellige soner.

- Å lage løsninger som dette kan være både komplisert og kostbart, men nå finnes løsninger der prisnivået på styringsautomatikken som trengs for å få et system som dette blitt så rimelig og enkelt å anskaffe at et automatisk anlegg med Human Centric Lighting bør være overkommelig i de fleste kontor- og undervisningsbygg, avslutter Bachke.