Per Øyvind Voie

Næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO)

«Det irriterer meg at en ny bil er fullstappet av ny teknologi, mens en splitter ny bolig leveres med gammeldagse av/på brytere for lys.»

Myriam Aries

Professor i belysingsvitenskap ved Tekniska Högskolan, Jönköping University, Sverige

«Jeg tror vi gradvis vil tilpasse belysningsmiljøene til vårt evolusjonære lysbehov, slik at både menneskets helse og miljøets bærekraft kan dra nytte av det.»

Karl Viktor Sverdrup Baumann

Daglig leder i Energi & Lysteknikk

«Bransjen bør være mer transparent og tydelig på hvilke beslutninger som har betydning innen lyskvalitet, lysdesign, helse, energiforbruk/besparelse og økonomien ved belysning, både ved innkjøp og over tid.»

Kristoffer Lindback-Larsen

CBDO i Evolys

«Fremtidens lys må bygge på en teknologi som gir ytterligere fortrinn, enten det er energi, levetid, pris eller geometriske og mekaniske bedre løsninger.»