- Digitalisering er på alles lepper om dagen. Det er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå effekt og tenke fremtidig.

Det forteller Jon Sandnes, Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening. Det er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer innen byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte.

- Det er utrolig mange forskjellige fag som skal levere sin kompetanse og sine produkter når noe skal bygges. Verdikjeden er lang. Vi har en visjon om at hele verdikjeden en dag kan bygge med én digital penn, men da må hele næringen digitaliseres sammen, og ikke hver for seg, sier Sandnes.

Digitalt veikart

Byggenæringen har en visjon om å ha en heldigitalisert og konkurransedyktig næring innen 2025. Markedssjef i Boligprodusentene, Jøns Sjøgren, forklarer hvordan de ønsker å oppnå visjonen;

- Vi har satt oss noen mål. Disse målene går ut på å redusere kostnadene med 33 prosent, redusere klimagassutslipp med 50 prosent og oppnå 50 prosent raskere prosjektgjennomføring. Et digitalt veikart vil fortelle oss hvilken retning vi skal gå for å oppnå disse målene, forteller Sjøgren.

Årlig blir omtrent 400 milliarder kroner investert i byggenæringen. Sjøgren peker på at investorene nå må etterspørre to ting; digitale byggeplasser og digital tvilling.

- En digital byggeplass handler om at man skal digitalisere planleggingen og prosjekteringsprosessen før man faktisk setter spaden i jorden. I tillegg skal alle prosjekter bygges etter en digital tvilling. Denne digitale tvillingen skal også kunne benyttes i en driftsfase ved at det fysiske bygget og den digitale tvillingen kommuniserer med hverandre.

For å oppnå disse to produktene, er det fire områder BAE-næringen må jobbe med; Skape en digital plattform, øke kapasitet og kvalitet på kompetanse, etablere gevinstrealiseringsarenaer og utvikle standarder.

- Vi må standardisere ved å blant annet jobbe frem et felles språk. Ved å skape en digital plattform legger vi til rette for informasjonsflyt og -deling. Vi må også sørge for at alle nåværende og fremtidige ansatte i næringen får riktig og ny kompetanse. I tillegg er en arena for gevinstrealisering viktig for å kunne måle, teste og utvikle de digitale produktene slik at vi fortløpende kan se om vi er på rett vei, og kan ta ut effekter.

- Politikerne må på banen

Sandnes drar frem to utfordringer.

- Det første er at politikerne må forstå viktigheten av å digitalisere sammen. Vi trenger en slags forpliktende tredjepartssamarbeid der stat, kommune og byggenæring sammen finner løsninger. Dette er en åpen invitasjon fra næringen til staten, forteller han.

- Den andre utfordringen er å få menneskene til å tørre å satse. Digitalisering kan virke skremmende for mange, men det vil være langt mer skremmende for bedriftene hvis de ikke ønsker å tilpasse seg. Endringsledelse er et nøkkelord – vi må ha modige bransjeledere som tør å satse.

Sandnes nevner Nasjonal Transportplan som et illustrerende eksempel.

- Staten skal investere 1 000 milliarder kroner i de kommende årene på Nasjonal Transportplan. Det er utrolig viktig at politikerne tar ansvar og er tydelige på hvilke ambisjoner de har på vegne av byggenæringen. Dermed vet byggherrene hva de skal bestille. Hvis vi kan digitalisere og effektivisere oss sammen, vil vi få langt mer ut av de 1 000 milliardene enn hvis vi ikke gjør det, avslutter Sandnes.