For et år siden begynte Fauske Eiendom KF å benytte Interaxo, et prosjekthotell for lagring og behandling av prosjektinformasjon og dokumentasjon. Leder for FDVU i Fauske Eiendom KF, Trond Heimtun, sier at sporbarhet og dokumentasjonshåndtering har vært en stor mangel i tidligere prosjekt i kommunen.

- Dokumentasjonen som skulle vært tilgjengelig, var ikke i tilstrekkelig grad på plass for oss som byggherre, før vi begynte å bruke dette verktøyet. Nå sikrer vi at all nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig også for ettertiden.

Systemet ivaretar kommunikasjon mellom rådgivende ingeniører og - arkitekter og prosjektledere. Det kan bli fordyrende hvis man ikke har nødvendig dokumentasjonen tilgjengelig når man er ferdig med byggingen, og skal drifte bygget. 

- Den prosessen er allerede gjennomført når du har tilgang til informasjonen på denne plattformen. Vi må også, som byggherre, kunne dokumentere at bygget er sikkert i bruk; at brannsikkerheten er ivaretatt, at ventilasjonen er utført forskriftsmessig og at de nødvendige prosedyrer for drift og vedlikehold forefinnes. Dette kan vi nå, når vi har all dokumentasjonen lett tilgjengelig.

Det første prosjektet som er gjennomført med Interaxo er byggingen av en ny skole.

- Systemet har gitt alle involverte en mulighet til å følge fremdriftsplanen direkte og vi har kunnet følge opp hvis det var noe som ikke stemte. Prosjekthotellet har i dag tegningshåndtering inne, og når BIM (Bygnings Informasjons Modul) blir fullt integrert i programmet, vil dette bli veldig bra. Der kan du virtuelt kan gå inn i bygget og se på alt fra teknisk infrastruktur til interiør.. Vi kommer til å bruke dette systemet på alle fremtidige byggeprosjekt fremover, avslutter Heimtun.