Stortingets har lenge hatt en ambisjon om en ferjefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand. Det er av stor verdi for nasjonen Norge å få flere og større sammenhengende bo, service og arbeidsmarkeder langs kysten, og samtidig korte ned reisetiden fra 21 til 11 timer. Dette har stor betydning for alle kystens innbyggere, turismen, næringslivet, næringene, logistikken og generelt sett økt mobilitet. Noe som er avgjørende for et smartere samfunn.

Internasjonal oppmerksomhet

Bare på strekningen Stavanger Bergen kortes reisetiden ned fra 278 minutter til 137 minutter. Broen over Bjørnafjorden er sentral i å realisere denne innsparingen. En bro som er så avansert og kompleks at den har vært gjenstand for en TED-talk. Ian Firth introduserte broen i TED-talken «Bridges should be beautiful»  med følgende sitat:

«Det er vanskelig å se for seg sivilisasjoner og samfunn uten broer, for de er så essensielle for vekst og utvikling av vårt samfunn. De handler ikke bare om en trygg vei over en elv eller en hindring, de roper om konnektivitet, samfunn – de avslører noe om vår kreativitet, ingenuinitet og de hinter til og med om vår identitet.»

Åpne arenaer gir felles innovasjon

Ved å benytte nøytrale arenaer for standardisering og innovasjon initierer Statens Vegvesen en smidig og rask vei for å nå målene i byggenæringens felles digitale veikart.

– Det er mange grunner til at Statens Vegvesen - som «hovedbehovs-eier» - tok med seg akkurat denne casen. Utover felles innovasjon ville de ha hjelp til ideer og konsepter for bruk av en «Digital tvilling.» Det var et uttalt ønske at konseptene og ideene skulle spenne videst mulig. Noe de da også gjorde. Et av teamene så blant annet på hvordan sensorteknologi kunne varsle om nødvendig vedlikehold og reparasjoner etter uvær. Et annet team tok for seg hvordan Statens Vegvesen ved hjelp av den Digitale tvillingen kan styre og og lage prognoser for innkjøp og logistikk av stål for å sikre fremdrift i selve byggeprosjektet, sier innovasjonsleder Sigve Pettersen i buildingSMART Norge.

Glade vinnere. Glad BIM-koordinator

Det var teamet «Crack Trackers» som vant hackatonet. Deres løsning var å bruke den digitale tvillingen til å lage et 3D-dataarkiv med et oversiktlig instrumentbord. De hadde også lyktes med å kombinere AI og konstruksjonsanalyseresulteter.

Temaet besto av: Espen Frøysland fra Statens Vegvesen, Lars Moastuen fra Sopra Steria, Ole-Martin Fyen fra EDR Medesco, Richard Virion, Kristin Selvaag, Pieter Dhondt og Jan Erik Hoel. Alle de fire sistnvente fra Trimble.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at arbeidet var nyskapende, godt presentert, web-basert og at teamet hadde brukt åpne formater og verktøy i utarbeidelsen.

– Det har vært en utrolig spennende reise. Vi kom hit med høye forventninger, men etter å ha sett presentasjonene er jeg svært positivt overrasket. Teamene viser fram metoder og ideer for bruk av en Digital tvilling jeg knapt trodde mulig. Det er riktignok ingen totalløsninger, men vi har ettertrykkelig forstått at den løsningen vi til slutt går for, vil bestå av mange mindre løsningstyper. Jeg føler meg ytterst privilegert som får lov til å ta del i dette. At vi har fått med så mange oppegående mennesker - som stiller opp her kun ut fra ren interesse - er rett og slett imponerende, avslutter BIM-koordinator i Statens Vegvesen Preben Madsen.