Buzzordene myldrer når eiendomsbransjen diskuterer fremtiden. Co-working. Green roofing. Seamless building. Service robots. Drones. Det handler om å være så smart som mulig. Hubs og tech-miljøer popper opp overalt. Cellekontorenes tid er forbi. Det nye kontoret er preget av deling. De digitale disrupsjonsfrasene varsler en ny tid der teknologien tar overhånd. Men hva med menneskene når all denne smartheten lovprises uhemmet?

Menneskene i fokus

Vi vet mye om effektivitet på jobben. At det handler om å gjøre arbeidsdagen enklest mulig. Å ha tilgang til de mest effektive, sømløse systemer som finnes. At beliggenheten er sentral. At bygget har morgendagens miljøfokus. Men effektivitet har i tillegg et menneskelig aspekt, nemlig trivsel på jobben. Den ansattes opplevelse av å jobbe. Sagt enkelt: Når arbeidsdag og bygg skal gjøres smartere, må vi ta utgangspunkt i mennesket og dets basale behov.

Tilpasse seg fremtiden

Å være smart handler om å bruke hodet, og det sitter heldigvis fortsatt på menneskene. Vi vet at smart teknologi er en sentral faktor i den utviklingen vi er en del av. Samtidig må brukerne være i fokus, og da er fleksibilitet en suksessfaktor. Eiendomsbransjen har lenge vært preget av lange penger, tradisjonelle forretningsmodeller og rigide leiekontrakter. Nå må vi i større grad tilpasse oss endringene av virksomheten i andre bransjer. Fremtiden er usikker, stadig flere oppgaver kan utføres uten mennesker. Eiendomsbransjen må tilby den fleksibiliteten som fremtidens virksomheter vil ha et stadig sterkere behov for.

Fleksibilitet er sentralt

Karvesvingen 5 blir et bygg i fleksibilitetens ånd. Byggets areal er på 18 400 kvadratmeter, og det blir sertifisert som BREEAM Excellent, Passivhus og Smarthus. Atea har inngått leieavtale om halve bygget, resten av bygget skal fylles med selskaper som tør å bytte vinger mens de flyr. Morgensdagens tech-miljø skal stimuleres i Karvesvingen 5, det innebærer at bygget støtter brukerne sømløst gjennom hele dagen. At det kommuniserer med og tilpasser seg brukerne, og ikke motsatt. Alle systemene i bygget vil snakke sammen, bygget vil leve med brukerne ved hjelp at en innovativ, individorientert digital plattform.

En helt ny arbeidsform

Når teknologien tar over manuelle arbeidsprosesser, vil de gode møteplassene bli viktigere enn kontorplassene. Arealer og arbeidsformer vil understøtte samarbeid og innovasjon, og verdier vil bli skapt der folk møtes. Karvesvingen 5 blir et bygg der møteplassene kommer til å bidra til større effektivitet. I digitaliseringens tidsalder kan brukere møtes når og hvor som helst, og eventuelle tilleggstjenester bookes på en felles teknologisk plattform. Smarte bygg dreier seg med andre ord mye om hvordan vi legger til rette for at brukerne skal kunne jobbe sammen.

Brukeropplevelser i fokus

Å tilby bare et areal holder ikke lenger. Vi må tilby en smartere hverdag: Fellesarealer og soner for sosialt og faglig påfyll, og som legger til rette for samarbeid. Et interiør som skal reflektere leietakerens identitet, og spille på lag med arkitektur og teknologi. Vi går fra å leie ut eiendom, til å tilby ulike tjenester. Fra å leie ut areal, til å tilby optimale brukeropplevelser. Fra teknisk forvaltning til å være sosial «community manager». Karvesvingen 5 er et eksempel på et bygg der konseptet vil bestå av det smarteste innen teknologi, kombinert med den beste brukeropplevelsen. Her kan brukerne være både fleksible, effektive og sosiale. Akkurat sånn det skal være når et nytt, fascinerende konsept gjør krav på å bli kalt «Det smarteste bygget».

Karvens egenskaper

Karve er en urteplante med helt spesielle egenskaper. Nettopp karve er nemlig kjent for å ha en stimulerende effekt. Den stimulerer rett og slett appetitten til folk, og det er smart hvis du har en dårlig dag. Så kanskje er det ikke helt tilfeldig at det som ryktene sier skal bli verdens smarteste bygg, nå reiser seg i Karvesvingen 5 på HasleLinje. I januar 2020 flytter ATEA inn på Oslos tak. Selskapet har som mål å lede norsk digitalisering og utviklingen av smarte bygg og byer i årene som kommer, ifølge administrerende direktør Michael Jacobs.