– Et eksempel på en slik standard er strekkodene du kjenner fra dagligvarehandelen. De har bidratt til en formidabel effektivisering av denne og andre bransjer. Strekkodene gjør det mulig å identifisere produktene når varene plukkes, når de ankommer butikk og når de registreres i kassa. Når denne informasjonen kobles sammen med logistikksystemer kan bestillingen av nye varer hos leverandørene gå nærmest automatisk. Basert på hvor mange enheter som er solgt sendes riktig mengde ut til butikken igjen. Det gir en veldig effektiv og smidig vareflyt, sier Knut Mathisen, som er Industry Development Manager i GS1 Norway og har bygg, anlegg og eiendom som spesialfelt.

Effektivitet og miljø

Men hva har så dette med fremtidens byer å gjøre?

– Jo. Byggebransjen, som faktisk bygger byene våre, kalles ofte 40-prosentnæringen blant annet fordi de står for 40 prosent av verdens klimautslipp, 40 prosent av ressursbruken og 40 prosent av avfallsmengden. Tall fra SSB viser også at effektiviteten i denne næringen har gått ned med ti prosent fra år 2000 til i dag. På samme tid har produktiviteten i de fleste andre bransjer forbedret seg med så mye som 30 prosent. Årsaken er blant annet at den digitale informasjonsflyten er for dårlig i byggebransjen, fortsetter Mathisen.


Knut Mathisen er Industry Development Manager i GS1 Norway. Foto: Storycraft


Aller helst bør den digitale informasjonsflyten gjennom hele verdikjeden bli så god at du kan følge produktet fra tømmeret hugges til det blir driftet og forvaltet som en bygningsdel i et hus.

– De standardene som vi utvikler er helt sentrale for å få til en samhandling mellom alle aktørene i hele kjeden for det handler om identifisering av produkter og at systemene forstår det samme språket, det er derfor vi trenger standarder. Produktbeskrivelsene må også inneholde opplysninger om hvilke stoffer som de ulike komponentene inneholder, slik at man vet hvordan de skal behandles også når bygget en gang skal rives. Dette blir på mange måter en helt ny måte å tenke på, forklarer han.

Bedre logistikk

Både miljøbevisstheten og effektiviteten kan bli bedre ved å la standarder bidra til å forenkle digitaliseringen. Man kan enklere unngå å benytte materialer som inneholder uheldige stoffer, og har oversikt over hva produktene inneholder slik at de kan behandles forsvarlig ved enden av livsløpet med miljøsikker håndtering og ressursgjenvinning. Effektiviteten kan bli bedre, for dette er et godt hjelpemiddel til å forbedre logistikken på byggeplassen, på samme måte som dagligvarebransjen har gjort.

– Undersøkelser viser nemlig at et sted mellom 40 og 50 prosent av arbeidstiden på en byggeplass går med til å vente eller flytte rundt på varer, så her er det mye å hente, understreker han.

Next step

I fremtiden vil vi ha både oppkoblede gjenstander og digitale modeller av bygninger som snakker sammen i store økosystemer. For eksempel kan en dør få rettigheter til selv å bestille service, et kjøleskap kan bestille mat og sensorer styrer oppvarming. Globale åpne standarder som de GS1 utvikler er en forutsetning når systemer og gjenstander skal snakke sammen og når man skal effektivisere og senke miljøavtrykket til transport av varer og mennesker i en tett befolket by.

Dette er GS1

  • GS1 arbeider med, og utvikler, globale standarder.
  • De er et "not for profit-selskap" og eies av medlemmene som bruker standardene.
  • Pengene selskapet tjener går tilbake til videreforedling og forvaltning av det de utvikler.
  • Brukerne er også med å bestemme retningen på hva selskapet skal satse på i Norge.
  • Alle standardene som GS1 utvikler er globale og selskapet har tilstedværelse i 112 land.