- Jeg tror nok at fremtidens vaktmester i mye større grad blir en forvalter av eiendom enn den fysisk utøvende vaktmesteren vi var vant til før. Som forvalter vil vaktmesterens rolle da i større grad være den som sørger for at eiendommen fremstår ryddig og ren, at byggene er energieffektive og at inneklimaet er behagelig for de som jobber og bor der, sier Stein Sollie som er daglig leder i Pro Eiendom.

Ny teknologi gjør at mange oppgaver vil kunne gjøres på nye måter i fremtiden. Ved hjelp av ulike sensorer kan for eksempel bygningskomponenter og tekniske installasjoner selv gi beskjed hvis det er på tide med vedlikehold:

- Noe av dette har vi jo allerede i dag, hvor for eksempel mange ventilasjonssystemer gir beskjed når de ulike komponentene må skiftes ut. Allikevel må vi ha en mann innom ventilasjonsrommet for å høre etter ulyder, og se etter at alt virker normalt. Vi har begynt å bruke droner for å sjekke at alt står bra til på takene. Tidligere måtte vi klatre opp på taket og gjøre visuelle vurderinger. I dag studerer vi heller bilder og film fra dronen på pc'en. Denne typen løsninger og nye typer sensorer vil vi helt sikkert se mer av i fremtiden, fortsetter Sollie.

Å bruke droner til takinspeksjon hadde for ti år siden nærmest vært utenkelig, på grunn av prisen, men i dag er denne teknologien blitt hyllevare, og et nyttig verktøy i mange sammenhenger.

Ny kunnskap er et must

Mange av oss husker kanskje tiden der borettslaget brukte en pensjonist til å utføre vaktmesteroppgaver, som å bytte lyspærer, klippe plen, eller foreta litt vedlikehold. Dagens vaktmester må ha mye mer kompetanse:

- Det holder ikke lenger å bruke en pensjonist. I dag er det mye mer automasjon og helt andre ting som de som drifter bygg må kunne. Du trenger nok ikke å være ingeniør for å bli vaktmester, men du er nødt til å enten ha fått en veldig grundig opplæring eller gått på vaktmesterskole for å utføre denne jobben på en måte som er god nok i våre dager. Å betjene ventilasjonsanlegg krever kunnskap, du må også ha kunnskap om brannalarmanlegg, heiser og slike ting, sier han.

Vi får ikke til noe selv lenger

Siden trenden i større grad går mot mer digitalisering og automatisering, så vil nok også behovet for vaktmestre som arbeider akkurat som i dag bli mindre:

- Men samtidig trenger beboerne mye mer hjelp til praktiske oppgaver nå, enn de trengte før. I dag er det jo ingen som vet hvordan man justerer et dørblad en gang. Derfor vil det helt sikkert være behov for en handyman som kan slike ting. Mange ting blir mye mer kompliserte også. Før kunne du reparere bilen selv, men det kan du ikke lenger. Dagens mekanikere kobler jo bilen til en pc for å se hva som er galt. Sånn blir det mer av innen eiendom også. Da trenger vi vaktmestre med generell kunnskap om mange ting som forvalter eiendommene, og når noe skal repareres tilkaller de en spesialist, avslutter Sollie.