- For å få til dette er det helt essensielt å få på plass en felles digital plattform for byggebransjen, et system som gjør at alt snakker sammen og er mottakelig for integrering av nye verdiskapende teknologier, sier Håkon Reisvang i i4 Technology.

Han peker på flere industri 4.0-teknologier som vil være sentrale for å få til en heldigitalisert bransje.

Cloud computing

Cloud Computing er tilgang til data hvor som helst, når som helst, ved å dele på ressurser. Et pålitelig, skalerbart og kostnadseffektivt system for styring, lagring og behandling av data over internett.

Programvarene de bruker i byggebransjen kjører på plattformer i skyen. For at byggeprosessen skal gå mer effektivt, er det viktig at all informasjon går gjennom Bygningsinformasjonsmodellen (BIM) ved at plattformen i skyen har åpne API’er som gjør at alt av programvare som kjører på plattformen kan snakke sammen.

Internet of Things

Internet of Things, eller IoT, er et nettverk av fysiske enheter som er innebygd med elektronikk, programvare, sensorer og tilkobling som gjør det mulig for enhetene å utveksle data. Dette skaper muligheter for mer direkte integrasjon av den fysiske verden inn i datasystemer og gir oss vesentlig mer innsikt, enn det som var mulig før.

I byggebransjen skal alt av maskiner, utstyr og mennesker utstyres med sensorer som kommuniserer med skyen og gir byggeprosjektet en digital tvilling. Det er nedgangen i sensorteknologi-priser som nå har gjort IoT skalerbart. En sensorteknologi som kommer til å ha mye å si for å unngå forsinkelser og budsjettbommer i byggeprosjekter, er 3D-laserscanneren. Et firma som heter Doxel har utviklet en mobil 3D-laserscanner som kjører rundt på byggeplassen og måler utførelse mot prosjektert løsning. Dette gjør at man kan oppdage feil med en gang de oppstår, og reduserer dermed behovet for befaringer vesentlig. Mixed Reality faller også inn under IoT og har et stort potensiale til å forbedre kvaliteten og nøyaktigheten på byggingen.

Artificial Intelligence

AI er kunstig intelligent programvare som kan gjøre maskinlæring ved å bruke nevrale nettverk. Dette er flere parallelle lag av nettverk på toppen av hverandre, som etterligner lagene av nevroner i menneskehjernen. Vi kaller denne metoden for kunstig intelligens «Deep Learning».

AI har potensiale til å optimalisere mange prosesser i byggebransjen, blant annet finne best mulige føringsveier for byggets infrastruktur (GenMEP), optimal bygningsmasseplassering på tomta (Spacemaker) og kontroll av riktig utførelse (Doxel). AI har et stort potensial til å kunne styre og kontrollere byggeprosjekter i sanntid gjennom å monitorere IoT i en digital tvilling via en åpen plattform i skyen.

Robotteknologi

Robotteknologi har blitt skalerbar på grunn av nedgangene i sensorteknologi-priser og fremgangen innenfor kunstig intelligens. I byggebransjen har de fått 3D-printere som kan printe hele betongkonstruksjoner, selvkjørende anleggsmaskiner og droner, samt mange versjoner av den mobile mekaniske robot armen.

Sette sammen trekonstruksjoner, binde armering og bygge murkonstruksjoner er bare noen av oppgavene som kan utføres. Maskinene er i dag imidlertid ganske trege, men med de kommende Moores Lov-doblingene, er det ikke lenge til disse begynner å utfordre dagens bygningsarbeidere, slik at vi kan ha byggeplasser som er helt frie for mennesker i fremtiden.