Prosjektleder for Aker Solutions nye kontorbygg på Fornebu, Knut Otterbech, er opptatt av bevissthet når det diskuteres om det er nødvendig å bruke 3D-visualiseringer.

– De skal ikke fungere som en «nice-to-have»-ting når man går løs på et nytt prosjekt. Når 3D derimot har en «mission», er det et fantastisk verktøy, sier Otterbech.

Får brukerne til å forstå

De skulle altså bygge et nytt kontorbygg på Fornebu. Et delt bygg der halvparten skulle være kontorer og resten hotell. En «gate» binder de to delene sammen, og for å skille den ene delen fra den andre var det nødvendig å gjøre noen byggetekniske grep.

– Det var ikke enkelt å vise disse grepene på vanlige byggetegninger, og vi tok i bruk 3D-visualiseringer for å få brukerne til å forstå hvordan løsningene ville komme til å se ut, sier Otterbech.

De to delene av bygget flyter over i hverandre; kontordelen har et strammere preg, renere farger og en annen belysning, og det er høyere under taket enn i hotell- delen, som er mer fargerik og loungepreget.

– Vi ga derfor interiørarkitektene i oppgave å lage en «lyse- krone» som tydeliggjorde inngangspartiet til Aker Solutions og som samtidig bandt bygningsdelene sammen. Ved hjelp av 3D-modell og visualiseringer fikk vi synliggjort mulighetene, og samtidig sett på hvordan lysinstallasjonen ville virke både på dagtid og etter mørkets frembrudd, sier han.

Kost/nytte er viktig

3D illustrerer på en helt annen måte enn standard byggetegninger. Man får en helt annen opplevelse av hvordan bygningskropp og rom ser ut ved å se et bygg med tre dimensjoner, altså utstrekning i både høyde, bredde og dybde.

– Samtidig er det viktig å være­ oppmerksom på kost/nytte når man tar i bruk 3D. Det er ganske tidkrevende arbeid, så derfor må du være bevisst på hva du trenger 3D-visualisering til. Å prosjektere et velfungerende bygg er en prosess, og vi hadde flere runder før vi var i mål. Selv om 3D-visualiseringer koster, synes vi absolutt det var verdt investeringen. Både som prosjekteringsverktøy og ved innsalg er det et fantastisk verktøy. Derfor har vi også tatt i bruk 3D i forbindelse med byggingen av Fornebuporten, sier Otterbech.

Mer enn tusen ord…

Et bilde kan si mer enn tusen ord, men det betyr ikke at 3D-visualiseringer skal brukes uten hemninger. Det nye bygget til Aker Solutions på Fornebu er et supert eksempel på at prosjektering i 3D har en viktig misjon, og det er viktig å være klar over at 3D-visualiseringer av løsninger fungerer bedre i enkelte faser av byggeprosjektet enn i andre.

I det tilfellet Otterbech beskriver, sto man fysisk der bygget skulle oppføres og så for seg hvordan det ville bli ved hjelp av 3D. Det endelige resultatet ble da også ifølge Otterbech omtrent 100 prosent likt 3D-tegningene. Og for deg som fortsatt må overbevises: En visualisering ved hjelp av 3D lyver ikke. 3D er tvert imot et redskap som gjør fremtiden mer tilgjengelig.