Strømmen vi bruker i Norge er i hovedsak basert på vannkraft, som er fornybar. Elektrisitet brukes til mange formål der andre energikilder ikke egner seg. Likevel er det et godt klimatiltak å redusere bruken av strøm. Går du til anskaffelse av en varmepumpe, vil du kunne utnytte energien som ligger lagret i naturen, enten det er i bergveggen, i sjøvannet, i lufta du puster inn eller i bakken. Utnytter du denne energien, får du en smart, fornybar energikilde med lav installasjonskostnad, lave vedlikeholdskostnader, lang levetid og høy energibesparelse. Kort sagt, med varmepumpe kan du spare mye penger og bidra til et bedre miljø.

To alternativer

Vurderer du varmepumpe, vil følgende energitiltak være aktuelle: (1) Vannbåren varme, og (2) fjerning av oljefyr og oljetank.

1. Vannbåren varme: Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Et slikt system gir en jevn varme i huset, og bidrar til et behagelig inneklima. Vannbåren gulvvarme gir stor fleksibilitet; man kan bruke varmepumpe eller solenergi til å varme opp gulvvarmen knyttet til systemet. Du får inntil 10 000 kroner i støtte av Enova når du legger om til vannbåren varme.

2. Fjerning av oljefyr og oljetank: Fossilt brensel som olje og parafin slipper ut mye klimagasser. Stortinget har vedtatt at disse energikildene skal utfases innen 2020, noe som betyr at det lønner seg å starte jobben med å velge alternative energikilder og fjerne oljetankene så fort som mulig. De kan konverteres til løsninger mot fornybar energi som en varmepumpeløsning. Enova har støtteordninger for fjerning av tankene og installering av ny energikilde. Erstatter man oljefyren med en varmeløsning som støttes av Enova, mottar man et fast støttebeløp på 20 000 kroner.