Miljøinnovasjon, miljøledelse og fossilfrie byggeplasser. Disse er eksempler på ti strakstiltak for boligutviklere som Grønn Byggallianse sammen med Stor-Oslo Eiendom og andre aktører i boligbransjen har gått sammen for å utvikle. 

Formålet er å stimulere til økt miljøfokus i en bransje som tidligere har ligget langt bak i miljøsatsingen. De ti strakstiltakene er kanskje ferske, men Stor-Oslo Eiendom har allerede implementert flere av de i sine prosjekter. 

– Hvis vi ser på makrobildet så har Norge satt seg noen klimamål, i tillegg til at vi har Paris-avtalen. Derfor er det viktig at alle sektorer reduserer utslippene sine, ikke bare eiendomsbransjen. Vi tenker at vi har et kollektivt ansvar for å ligge i forkant når det gjelder miljø, og det er noe vi ønsker selv, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom.

Han forteller at miljøet allerede står høyt på agendaen hos dem. Når Stor-Oslo Eiendom er ute og ser etter eiendom, vil de allerede i den fasen se på miljøaspektet, og dermed er det en del eiendommer de ikke kjøper, fordi det ikke passer inn i miljøsatsingen.

Også investorene til Stor-Oslo Eiendom har fått klar og tydelig beskjed:

– Vi deler også denne miljøambisjonen med våre investorer, og forteller dem at dette må dere være med på. Er dere ikke med, så er det ikke noe vits i å investere. Vi setter premisser fra dag én, forteller Grimstad.

En viktig rolle

Og nettopp det med setting av premisser er hovedårsaken til hvorfor eiendomsutviklere spiller en viktig rolle i miljøsatsingen.

– Den rollen vi har i verdikjeden i utvikling av prosjekter er en av de viktigste, fordi vi setter premissene. Vi bestemmer hvordan prosjektene skal se ut og stiller krav til entreprenører. Vår rolle er veldig viktig hvis man skal klare dette, mener Grimstad.

Og han understreker at det ikke bare er plikt som driver dem.

– Vi har et personlig engasjement i dette. Jeg har det, og mine ansatte har det. Det handler om identitet, sier han.

Et paradigmeskifte

Grimstad mener at byggebransjen er inne i en overgangsfase hva gjelder miljøfokus.

– Eiendoms- og byggebransjen har alltid vært veldig belastende for miljøet, med mye forurensning, avfall og klimagasser. Men når vi ser på det større bildet, så er vi på vei fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen. Det er et paradigmeskifte for bransjen, sier han.

– Når vi går inn i et område der det har vært industri med mye forurensning, asfaltoverflater og mange negative sider, så konverterer vi det til et godt bomiljø som har lavt energiforbruk, null utslipp og lager grønne nærmiljøer. Det er en måte å løse framtidens miljøproblem på, sier han. 

Millenniumsgenerasjonen blir løsningen?

Stor-Oslo Eiendom har allerede implementert flere av strakstiltakene, deriblant miljøledelse og krav om fossilfri byggeplass. Responsen fra bransjen har vært oppmuntrende, men boligkjøperne har ikke hengt seg på utviklingen helt enda.

– Utfordringene med miljø og boligkjøpere er at de ikke er like direkte oppmerksomme på det. Når de planlegger boligkjøp er de opptatte av pris og beliggenhet, mens det med miljø er mest en bonus. Boligkjøperne henger etter, så vi har et ansvar for å sette det på agendaen, sier Grimstad.

Men Grimstad ser en endring i denne trenden, takket være den yngre garde. 

– Vi ser allerede at de unge – millenniumsgenerasjonen – etterspør miljø mer enn de eldre. Derfor tror jeg at markedet med årene kommer til å måtte tilpasse seg miljøkrav ikke bare fra staten, men fra markedet og boligkjøperne selv.