- Vi har energisparekontrakter på 12 lufthavner i Norge der vi har redusert energibehovet med 23 prosent. Her har vi ryddet i en del ting fra fortiden for å oppnå ønskede resultater. Vi har fortsatt en løpende avtale med Avinor om driftsoptimalisering av energianlegget på den gamle terminalen på Flesland. På den nye Terminal 3 som nå er under bygging, etablerer vi nye energianlegg og bygger for fremtiden, sier Trude Kjos som er senior prosjektleder i AF Energi & Miljøteknikk.

Oppvarming og kjøling

Den nye terminalen varmes opp med vannbåren varme. Nesten hele terminalbygget har vannbåren gulvvarme som gjør at det er få installasjoner som blir synlige for passasjerene. 

- Oppvarming er en ting, men det er minst like viktig å sørge for skikkelig kjøling siden bygget produserer mye varme hele året. Alle steder der det ferdes passasjerer bruker vi vannbåren gulvkjøling via det samme anlegget som vi benytter til oppvarming om vinteren, forklarer Kjos. I terminalbygget er det montert to store kjølemaskiner og en varmepumpe som også reduserer energibehovet til oppvarming ved å benytte overskuddsvarmen.

I tillegg er det etablert termokjemisk energilagring basert på faseendringsmateriale. Energien lagres i fire store tanker som inneholder 48 000 fryseelementer med et frysepunkt på 13 grader. Denne teknologien stabiliserer produksjonen av kjøleenergi og sikrer effektiv utnyttelse og drift av varme- og kjøleanlegget.

Prefabrikerte løsninger

- Konseptet vi benytter på den nye terminalen innebærer høy grad av prefabrikasjon. Moduler modelleres i 3D og produseres i trygge omgivelser på fabrikk. Modulene blir så fraktet til byggeplass og monteres som et byggesett. Når vi bygger på denne måten, sparer vi byggherren for kostnader, tid og ikke minst areal. Kostnadene blir lavere fordi prefabrikasjon betyr mindre skreddersøm på byggeplass og kvaliteten blir høyere som følge av fabrikkproduksjon. Tid er spart fordi man kan klargjøre det tekniske rommet parallelt med at modulene bygges. Sist, men ikke minst; et prefabrikkert anlegg krever normalt mye mindre areal enn om det skulle vært plassbygd, forklarer prosjektlederen.

HMS og relasjoner

Det er mange faktorer som skal stemme i et stort og komplisert prosjekt som dette, og det er ikke bare det tekniske som må fungere:

- I prosjektet utføres alt arbeid slik at sikkerheten og helsen til de som er involvert blir ivaretatt på en betryggende måte. Vi er veldig opptatt av dette og arbeider iherdig for å hindre skade på alt personell, sier Kjos.

- Vi har også lagt stor vekt på relasjonsbygging mot andre aktører, noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. Prosessene på en byggeplass forenkles hvis du blir litt bedre kjent med de du skal samarbeide med, derfor er dette en viktig del av prosjektet.