• Ingen case er like
  Det finnes ingen fasit – i ett prosjekt kan rehabilitering være riktig, men ikke i det neste.

 • Vurder alternativene
  Vurder hvordan sluttresultatene blir om man velger det ene eller det andre. Er det for eksempel mulig å bygge større og øke leieinntektene hvis man river det gamle?

 • Omregulering
  I mange tilfeller bør man vurdere hvor mye energi det er verdt å legge inn i prosjektet dersom man skal rive og bygge nytt. Tid og energi man bruker på omregulering bør stå i stil med det man oppnår av økonomiske gevinster.

 • Teknisk byggkvalitet
  I noen tilfeller er utgangpunktet så dårlig at det lønner seg å rive. Moderne bygg bør dessuten ha universell utforming og følge dagens krav til energiforbruk. Det kan være en økonomisk utfordring å løse dette for gamle bygg.

 • Økonomi
  Den viktigste vurderingen er økonomien. Velg den løsningen som gir best avkastning på investeringen.