Rehabilitering av verneverdige bygg kan være utfordrende, og for første gang i Norge ble det valgt en metode der man benyttet etterisolering med kalkmørtel som inneholder aerogel. Denne mørtelen har svært gode isolerende egenskaper og kan formes for å lage ulike detaljer, noe som er viktig når man skal tilbakeføre byggets uttrykk til slik man antar at det så ut for mer enn 100 år siden.

- Produktet lar seg fint forme, men det er ikke noe hvem som helst kan gjøre. Her trenger man gode fagfolk, men hvis man gjør dette på en fagmessig og skikkelig måte, får du også et supert resultat med denne metoden, sier murmester Ingvar Røang fra entreprenøren Thorendahl AS.

- Vi har spesialisert oss på utvendig rehabilitering og særlig pussarbeider, men det var veldig bra at den sveitsiske leverandøren bidro med opplæring. Da lærte vi de ekstra teknikkene som gjorde at vi fikk et veldig godt resultat med en gang.

- Ved etterisolering av denne typen bygg, hvor man skal opprettholde det opprinnelige fasadeuttrykket, så er denne metoden rett. Vi er glade i godt håndverk. Med mange av de andre etterisoleringssystemene brukes det plastiske stoffer i dag. Dette inneholder ikke plastiske stoffer, så her må man kunne faget, forklarer Røang.

 

Bergliensgate

BERGLIENSGATE: Det ble benyttet etterisolering med kalkmørtel som inneholder aerogel på den gamle murbygningen. Foto: Boligbygg Oslo KF


 

Espen Foss Johansen i Boligbygg, som eier bygningen, var fornøyd med resultatet:

- De viktigste gevinstene er det reduserte energiforbruket, men også at komforten innvendig vil bli betraktelig hevet. Denne metoden kan helt sikkert benyttes på flere av de gamle bygårdene fra 1890-årene som vi har i Oslo. Med de gode erfaringene vi har hatt, tror jeg nok at antikvariske myndigheter vil kunne åpne opp for å bruke denne metoden på et utvalg av disse bygningene, sier han.