Stas at du vil slippe regnestaven og tenke litt stort. Ingeniøren er snarere kjent for å klamre seg til den. Urettferdig karakteristikk?
-Nei, den må vi tåle. Ingeniøren er generelt bedagelig trygghetssøkende, konserverende. Jeg sier ikke at vi trenger å finne opp kruttet hver gang, samtidig er det mer behagelig å gjenta vedtatte sannheter, enn å ta en sjanse og stikke fram hodet.

Værer jeg litt proteksjonisme?
-Å komplisere og skjerme, er også å konservere makt. Enkelt sagt har ikke rådgiverbransjen mye å tjene på å gjøre løsningene for enkle, også fordi det kan ødelegge egne konsept/egne forretningsidéer. Dessuten er det mindre synlig å modifisere/endre løsninger som er for kompliserte, enn å ta sjansen på noe enklere som ikke umiddelbart fungerer optimalt.

Mens Powerhouse skapte en ny modell for samarbeid?
-Ubetinget JA. Vi var alle sterke mennesker med stor kompetanse på egne fagfelt, dog med ett felles mål; lykkes med å med å skape noe nytt. Det var ikke alltid søndagsskolestemning, diskusjonene ble tidvis kjørt på både høy temperatur og frekvens. Men: det er jo dette vi må tåle skal vi drive fram nye løsninger! Da kan vi ikke sitte i en krok og holde oss for øra. Innledningsvis kjørte vi flere workshops og fikk på plass de store tankene, med masse høyttenking rundt løsningene.

Ikke rocket science – men logikk, grundighet og oppfølging?
-Det er riktig, samtidig er det mer utfordrende å få enkle tekniske løsninger til å fungere, blant annet stiller det høyere krav til kvaliteten på bygningsskallet. Likevel, punktet hvor bransjen har mest å lære, er når det gjelder ferdigstillelse og oppfølging. Oftest betraktes et bygg som ferdig når det er fysisk montert, så slippes det til driftere som ikke kjenner intensjonene godt nok, værsågod – ta over. Alle vet at entreprenøren må følges opp, alt må være på stell. Det er for stor kultur for å fikse i ettertid, selv om det minste avvik kan få store konsekvenser. Ikke minst økonomisk.

-Når det gjelder Powerhouse, har vi lagt stor vekt på oppfølgingen; det har vært fantastisk morsomt å få være vaktbikkje, se at alt funker i praksis.

Hvordan kan Ba-bransjen bedre møte fremtiden?
-Enkelt sagt mener jeg vi må skru om hodet, gå fra å være overdrevent tekniske til å bli mer prosessorienterte. Det krever en mental omstilling, basert på forståelsen av at verdensbildet og utfordringene har endret seg voldsomt de siste de tiårene. De globale klimautfordringene krever at vi stiller med nytt tankesett og nye tilnærminger til løsningene. Jeg har for øvrig stor tro på den yngre garde; de er åpne, nysgjerrige og fulle av entusiasme og kompetanse. Sammen skal vi komme fram til gode og bærekraftige løsninger.


Powerhouse på Kjørbo er allerede en suksess i utleiemarkedet for kontorbygg. Entra og det samme teamet skal bygge et nytt kontorbygg i Kjørboparken etter Powerhouse-konseptet. En bedre bekreftelse er det vanskelig å få?
-Dette er fantastisk, også fordi det var en del skepsis knyttet til våre idéer. Det er imidlertid ingen grunn til å plukke billige poeng, nå er det tid for å være ydmyk og bidra til å videreutvikle konsept og prosesser. Dette har jeg stor tro på – dette er, og blir gøy.