– Hordaland fylkeskommune har som mål å halvere klimagassutsleppa frå transportsektoren innan 2030.  Hydrogen er ein energiberar med ekstra stort potensial for tunge køyretøy eller bilar som skal køyre langt. Det er ei god utfylling til elbilteknologi, sier fylkesordførar Anne Gine Hestetun på nettsidene til Hordaland fylkeskommune. Fylkeskommunen har gitt et tilskudd på to millioner kroner for å bidra til at de to nye hydrogenfyllestasjonene blir bygd. Den største eierposten har Uno-X, som skal drifte og fronte denne satsningen overfor kundene. De to andre eierne er NEL og Praxair.

Høna og egget

I hele Norge er det bare i underkant av 50 biler som går på hydrogen. Noe av årsaken er at det ikke finnes flere enn fire hydrogenfyllestasjoner i hele landet, og de befinner seg på strekningen mellom Porsgrunn og Gardermoen.

- Det blir som med høna og egget. Ingen kjøper bil hvis de ikke har noe sted å fylle, men nå har det blitt signert 21 intensjonsavtaler om kjøp av nye hydrogenbiler i Bergensområdet, sier Roger Hertzenberg som er daglig leder i Uno-X Hydrogen og skal drifte de nye stasjonene

Bygger raskest mulig

Det gjenstår noen politiske prosesser med behandling av byggesøknader før fyllestasjonene kan etableres, men ambisjonen er å bygge stasjonene raskest mulig.

- Etter at alle offentlige tillatelser er på plass tar det nok mindre enn fem uker før vi kan åpne de nye hydrogenfyllestasjonene. Men de politiske og administrative prosessene må gå sin gang. I Oslo startet vi prosessen med den nye stasjonen i juni, men den åpnet ikke før i den siste halvdelen av november. Derfor håper vi at stasjonene i Bergen også kan være klare for åpning våren 2017, sier Hertzenberg.

Hydrogendrevne biler

  • Hydrogenbiler er elektriske biler med hydrogen som energilager.
  • Hydrogenbiler har nummerskilt merket HY og kan benytte de samme fordelene som elbiler.
  • Det finnes færre enn 50 hydrogenbiler i Norge.
  • Alle de fire eksisterende hydrogenfyllestasjonene ligger på Østlandet.
  • Etableringen av hydrogenfyllestasjoner i Bergensområdet er utløsende for en felles bestilling av flere enn 20 hydrogenbiler fra virksomheter og privatpersoner i Hordaland. Hordaland fylkeskommune har bestilt to slike biler.
  • Hydrogen blir produsert av strøm og vann. Bortsett fra vann har bilen null utslipp ved kjøring.
  • Rekkevidden er over 500 kilometer og fyllingen tar tre til fem minutter, omtrent det samme som det tar å fylle en bensin- eller dieselbil.

Kilde: Hordaland fylkeskommune