Ellen Solberg, Direktør for kjøpesenterforvaltning KLP Eiendom. Foto: KLP Eiendom.

KLP Eiendom har en kjøpesenterportefølje som består av GlasMagasinet, Paléet og Byporten i Oslo sentrum i tillegg til Hvaltorvet i Sandefjord. Nå bygger de altså et nytt kjøpesenter på Snarøya i Bærum som får navnet Fornebu S.

– Det nye kjøpesenteret ligger på den gamle rullebanen til flyplassen, litt syd for Telenor Arena. Og det ligger sentralt og vakkert til, sier Ellen Solberg, direktør kjøpesenterforvaltning i KLP Eiendom.

– Det er et område som er utviklet veldig fint.  Det blir nærmeste nabo til Nansenparken, og litt humoristisk sagt så har senteret praktisk talt strandlinje.

Sterkt miljøfokus

Det jobbes nå hardt for at kjøpesenterbygget skal bli klassifisert som BREEAM Outstanding.  Dette vil gjøre det til et av verdens mest miljøvennlige kjøpesentre.

– Vi har høye miljøambisjoner, noe publikum vil merke. De vil kunne se det på ulike måter på senteret, men jeg vil ikke si så mye mer om det nå. Vi vil at det skal bli en hyggelig overraskelse.

Fornebu S implementerer den europeiske miljøsertifiseringen BREEAM i prosjekt- og byggefasen, noe som stiller meget strenge krav til blant annet materialer, energibruk og avfallshåndtering. I tillegg vil de bruke solenergi som skal gi energi til å drifte fellesarealene.

– Vi får en solcellepark på toppen av kjøpesenteret. Vi vil også ha en takpark med gress, hvor vi faktisk har samlet inn frø fra den lokale floraen, sier Solberg.

Vi har høye miljø­ambisjoner, noe publikum vil merke. De vil kunne se det på ulike måter på senteret, men jeg vil ikke si så mye mer om det nå.

Butikker og boliger

Ønsket er at Fornebu S skal bli et sentrum for lokalsamfunnet. Kjøpesenteret vil ha rundt 80 butikker, og siden primærmålgruppen er familier, legges det stor vekt på å ha et godt tilbud til alle.
– Vi har tenkt på alt det en familie vil kunne trenge. Vi kommer til å ha helsetjenester, både lege, tannlege og fysioterapi, i tillegg til et treningssenter. Vi vil ha et veldig spennende utvalg innen mote, hvor både kjente og nye aktører vil være representert. Vi vil også ha et bredt tilbud av serveringssteder. På utsiden av senteret vil vi få et sydvestvendt torg som vil være tilpasset både voksne og barn med blant annet utservering og aktiviteter for barna. Torget blir et hyggelig, utvendig oppholdsrom.

På toppen bygges det 81 leiligheter.  De vil ikke bare være veldig sentralt plassert, de får også en fantastisk utsikt.

– De er en blanding av to-, tre- og fireroms leiligheter, som er godt tilpasset ulike livsfaser og familiestørrelser. De vil få en flott utsikt, og de vil jo også se ut på grøntarealet på toppen av kjøpesenteret.

En hyggelig nabo

KLP Eiendom har allerede innledet et samarbeid med lokale aktører.  De ønsker å bli en hyggelig nabo, og vil gjerne at alle som bor og jobber der ute skal føle at de har en tilhørighet til senteret.

– Det er knyttet mye positive forventninger til at vi kommer.  Vi ønsker å bli en hyggelig arbeidsplass og en god møteplass, og vi har allerede opprettet kontakt med mange, både skoler, idrettslag og barnehager. Vi vil gjerne at de kommer på besøk til oss, for vi har mye å vise dem. Blant annet i det vi har gjort rundt BREEAM-klassifiseringen. Det blir stas når vi åpner dørene 14. oktober, men hva konkret som skal skje, vil vi komme tilbake til, avslutter Solberg.