– Bruken av Elbil øker i alle sammenhenger, også for jobbreiser, sier Anders Rudlang i Energiplan AS, et selskap som blant annet tilbyr ladeløsninger, solcelleløsninger og IKT-systemer som reduserer bedrifters totale energikostnader.

– Det er nå over 120 000 rene elbiler og ladbare hybrider i Norge, noe som utgjør nærmere 20 prosent av den totale bilparken. Det er spådd at vi vil nå 400 000 rene elbiler i Norge allerede i år 2020.

Mangel på ladestasjoner

I de større byene er det etablert enkelte felles ladegarasjer for elbiler, men antall lademuligheter øker ikke i takt med antall elbiler på veiene.

– Mangel på steder å lade kan medføre at potensielle kjøpere avventer å kjøpe ladbar bil. Dette kan igjen gjøre at den gode utviklingen vi har sett i reduksjonen av utslipp fra biltrafikken flater ut, og da når vi ikke målene våre om redusert utslipp og renere luft i byene, sier Rudlang.

– Det er viktig at den videre utbyggingen av ladeplasser i og rundt de store byene baseres på ‘’destination charging’’, det vil si lading på adkomststedet. I tillegg til flere hurtigladestasjoner ønsker elbilbrukerne å kunne lade bilene sine der de står parkert store deler av dagen, sier Anders Rudlang.

”Destination charging” lader opp elbilen på 6-8 timer, ofte mot betaling for parkering eller strømbruk.

– Denne typen ladeinfrastruktur er mye billigere å installere enn hurtigladere. Parkeringsanlegg, firmagarasjer, hotellgarasjer og turistmål må investere i ‘’destination charging’’ for sine kunder og ansatte. De kan ta betalt for strømmen som brukes av den enkelte lader, og samtidig få igjen i form av nye og fornøyde kunder og økt salg.

En annen målgruppe for ‘’destination charging’’ er borettslag og sameier.

– Dette er kanskje den viktigste gruppen for å få på plass tilstrekkelig ladekapasitet, og for å få til dette må både bedrifter, borettslag og sameier og kommunen samarbeide.