Etterisolering er et tiltak mange forbinder med høye utgifter og mye arbeid, og har på denne måten kanskje fått et ufortjent dårlig rykte. - Ved nødvendig oppgradering eller ombygging kan det allikevel være aktuelt å investere i etterisolering forteller Geir Paulsen, administrerende direktør i MNG holding.

Med ansvaret for flere store eiendommer i Bergen har han en høy kompetanse på området.

- Mange leietakere har fokus på energiattest og felleskostnader fortsetter han, og i et konkurranseutsatt marked kan det være farlig å ignorere kundens krav.

Energieffektive bygg

En oppussingssyklus kan vare så lenge som 40-50 år. Når man allikevel skal pusse opp fasaden kan det derfor være spesielt lurt å være nøye.

Kravene til energieffektivitet og miljøvennlige bygg er progressive, og forbrukerne blir stadig mer bevisste både potensielle utgifter og sitt miljøansvar.

- Etterisolering vil gi utslag på kostnader i forbindelse med oppvarming. Dette kommer leietakerne til gode, forklarer Paulsen, men understreker samtidig at det kan være vanskelig å komme fram til eksakte tall i besparte kroner og øre.

Etterisolering gjør bygget mer miljøvennlig

Miljøaspektet er også et viktig argument for å etterisolere et bygg. - Det kan gi utslag på energikarakteren i en energiattest slik at bygget dermed blir mer miljøvennlig fordi varmetapet blir redusert sier Paulsen. Som også erfarer at leietakere stiller seg mer positive til å leie bygg med god energirangering

- Det har både med miljø og kostnader å gjøre, våre kunder får stadig vekk en grønnere profil. I tillegg har energikrav en direkte sammenheng med kostnader i forbindelse med energibruk per kvadratmeter.

- Etterisolering vil gi utslag på kostnader i forbindelse med oppvarming.

Krav fra leietakere, høye fellesutgifter og lav energimerking er begge gode grunner til at etterisolering kan være en viktig investering.

- Så lenge man har tillatelsene på plass og alt annet ligger til rette finnes det ingen god grunn til å ikke etterisolere et gammelt bygg ved renovering, avslutter Paulsen.