De siste par årene har det norske byggemarkedet vært inne i en veldig positiv trend.

– Vi ser at det har tatt av spesielt de siste to–tre årene. Stadig flere tar i bruk energismarte løsninger både når det gjelder nye og eksisterende bygg, sier Christian Hemmingsen som er markedssjef yrkesbygg i Enova.

I fjor delte Enova ut 680 millioner kroner i støtte til det norske eiendomsmarkedet, og Enova er klar for å bruke enda mer til byggeprosjekter i årene fremover.

– Det er en gryende etterspørsel etter nye løsninger, men markedet er ikke fullt ut velfungerende innen etterspørselssiden. Vi går derfor inn med investeringsstøtte og tar ned risikoen for de aktørene som satser på fremtidsrettede energismarte løsninger allerede i dag, forteller Hemmingsen.

Christian Hemmingsen,
Markedssjef yrkesbygg i Enova

Fremtidsrettede aktører

Hemmingsen vil fremheve markedsaktørene som går foran og viser de andre hvilke muligheter som finnes.

– For eksempel gjør Norwegian Property de riktige grepene ved oppgraderingen av Aker Brygge. DNB Eiendom, Entra, KLP, Aspelin Ramm, Steen & Strøm og Braathen Eiendom er andre eksempler på aktører som går foran og viser vei.

 

Helhetlige løsninger

Hemmingsen fremhever viktigheten av helhetlig tilnærming for å få til de gode løsningene som samlet får ned energibruken.

– «Top of mind» er viktig. Foretakene bør ha et kontinuerlig fokus og en oppfølging fra ledelsen på de energisparende løsningene. Det vil si å ha en uttalt og implementert miljø- og energistrategi. Tiltak i de tekniske løsningene, som lys og ventilasjon med behovsstyring i kombinasjon med bygningsmessige tiltak i fasade, samt god drifting vil gi de nødvendige resultatene.

 

Attraktive bygg

Det er mange fordeler med energieffektive bygg, også utover at det er bra for klimaet.

– Disse byggene blir billigere i drift og kommer dermed leietaker til gode ved lavere fellesutgifter. Det er uklokt å leie umoderne lokaler når det finnes bedre alternativer. Stadig flere selskap etterspør energismarte og miljøvennlige lokaler for at de skal bli leietakere. Bedrifter som holder til i energieffektive bygg blir også mer attraktive for ny arbeidskraft.

– Spesielt unge arbeidstakere stiller krav til arbeidsgiver. Det hender ofte at spørsmål om bedriftens samfunnsansvar og miljøprofil kommer opp i forbindelse med jobbintervju og nyansettelser. Det viser seg nå at det er lettere å leie ut energieffektive bygg. Utleier fremstår som mer attraktiv i markedet og får mer stabile leietakere.

Bygg totalrenoveres

Antallet forbildeprosjekter har økt voldsomt de siste par årene, og dette har hatt en viktig effekt på markedet.

– Vi ser at det blir store differanser mellom eksisterende bygg og nye energieffektive bygg. Dette har ført til at stadig flere gamle bygg blir totalrenovert, sier Hemmingsen.

Enova bruker omtrent to milliarder årlig på støtte til riktige løsninger.

– Den energien som ikke brukes, er den mest miljøvennlige, men vi støtter både energieffektivisering og prosjekter innen fornybar energi.