- Da Energiselskapet Buskerud skulle finne nye lokaler, utlyste de en konkurranse, og den ble vi med i. Men vi tenkte at vi skulle gjøre noe spesielt, og da var det nærliggende å gjøre noe innen energi. Derfor skrev vi i konkurransedokumentene, at dersom vi fikk det til ville vi tilby dem et bygg der fasadene besto av solcellepaneler. Dette har aldri blitt gjort før, men energiselskapet falt for ideen  og vi vant kontrakten, sier Trond Åsheim som er administrerende direktør i Union Eiendomsutvikling i Drammen.

Eksponert tomt med gode solforhold

Union Brygge ble omregulert i 2002, området huset tidligere papirfabrikkene til Union, derfor navnet. Denne delen av Drammen, som er på rundt 90 mål, fremstår nå som en helt ny bydel. I løpet av de ti siste årene har det blitt bygget eller rehabilitert cirka 200 000 kvadratmeter bolig- og næringsbygg her.

Energibygget ligger i den motsatte enden av der Union Eiendom startet utbyggingen i området, det ligger på hjørnet av sentrumsringen ved rundkjøringen. Det gjør at tomten er veldig godt eksponert, og ikke minst er det gode solforhold der siden ingenting kan skygge for det. De mer enn 20 000 bilistene som hver dag passerer på Drammens ringveg, kan nå kaste blikket på et bygg smykket med grønne solcellepaneler på fasadene.

Utfordrende prosjekt

Det er ingen som har brukt fasadene til å samle solenergi på denne måten før, noe som vakte ENOVA’s interesse, og utløste en støtte på 1,5 millioner kroner:

– Grunnen til at vi valgte å gå inn med penger i dette prosjektet, er at solcellene brukes som en integrert del av fasaden. Det er en veldig spennende og innovativ løsning som er med på å bringe bruken av solcelleteknologi i Norge videre, sier fungerende markedssjef for yrkesbygg i Enova, Ole Aksel Sivertsen.

Men det har vært et utfordrende prosjekt:

- Ja, denne typen fasadeplater er ikke akkurat hyllevare, så vi var nærmest Europa rundt for å finne en løsning vi kunne benytte. Noen av produktene vi fant forkastet vi på grunn av sikkerhet, og montasjemetoden til de fasadeplatene vi til slutt fant var det entreprenøren, Strøm Gundersen, som utviklet.

106 000 kilowattimer

I tillegg til fasadeplatene er det også tradisjonelle solcellepaneler på taket av Energibygget. Totalt vil solcellene på hele bygningen produsere 106 000 kilowattimer i året, det tilsvarer rundt 23 prosent av byggets totalt elektriske forbruk og er for eksempel nok til å dekke energibehovet som all belysningen i bygget trenger.

- Dette har blitt det flotteste kontorbygget i Drammen og kanskje er dette den mest smidige byggeprosessen vi noen gang har hatt. Forholdet til entreprenøren har vært svært godt, og vi har hatt veldig gode rådgivere, så faktisk har dette vært ganske problemfritt, forteller Åsheim.