Det skjer en rivende utvikling på klimaområdet. Statsbygg har derfor nettopp utarbeidet en ny miljøstrategi for alle sine tre kjerneområder, forteller adm. dir. Harald V. Nikolaisen.

- Vi gir rådgiving til statlige aktører som skal leie i det private markedet, vi er byggherre når staten skal oppføre nye bygg, og vi drifter en stor eiendomsmasse. Vår miljøstrategi skal være relevant for alle disse tre forretningsområdene. Det som er det aller viktigste i dette arbeidet er å tenke på hele livsløpsperspektivet. Det er viktig å bygge nye miljøfyrtårn som skaper oppmerksomhet, men det er minst like viktig å drive klimavennlig der hvor påvirkningen er størst, og det er på den eksisterende bygningsmassen.

Nikolaisen synes diskusjonen kan bli litt ensidig når det kun fokuseres på hvor mye energi et bygg bruker, og er opptatt av å inkludere de tre andre faktorene som avgjør klimaavtrykket til et bygg: plassering i en miljøvennlig infrastruktur, bruk av miljøvennlige materialer, og miljøbevisstheten hos brukerne av bygget.

- Det er veldig spennende det som skjer innen bygg og eiendom. Den store andelen av energibruken vi har sett her tror jeg vil reduseres drastisk de neste 15 – 20 årene. Man har begynt med jordvarme og solceller, og nå har vi også begynt å hente energi fra sjøvann. Vi bygger Nasjonalmuseet midt i Oslo, og der vil all varme hentes fra fjorden.I fremtiden vil bygningene også i større grad kunne produsere energi, så det er et spennende bilde som tegnes her.

Arealbruken har mye å si for avtrykket, de aller mest miljøvennige byggene er de som ikke bygges.

- Vi må utvikle arealer hvor man trenger færrest mulig kvm. Vi ser en endring i folks rutiner; man jobber mer hjemme og på cafe, man er ikke lenger like avhengig av en pult på kontoret. Og jo mer fleksible lokalene er, jo lettere er de å bygge om. Her ligger det også store muligheter, og vi har bare sett begynnelsen, avslutter Nikolaisen.