- Det nye byrådet har inspirert oss til å belyse nettopp dette temaet med et bilfritt Oslo innenfor Ring 1. Dette åpner for en rekke spennende problemstillinger som for eksempel hvordan vi gjennom et grønt skifte kan få ned de totale klimagassutslippene i Norge. Oslo er allerede en foregangsby med veldig konkrete mål og det er klimautslippene fra bilene som er den største utfordringen, siden utslipp fra andre kilder går ned, sier Petter Eiken som er administrerende direktør i ROM-Eiendom.

På konferansen vil også trender og lokalisering bli diskutert. Blant annet synes det å være en urbanistisk trend der unge mennesker i større grad enn før ønsker å bosette seg i byene, noe som vil redusere deres behov for å eie egen bil. Et annet tema blir hvordan vi plasserer handelssentre i fremtiden.

Stor interesse

Konferansen finner sted på Hotel Opera i Oslo den 19. januar. Det er sendt ut flere hundre innbydelser til representanter for politisk og administrativ ledelse i flere kommuner samt representanter fra næringslivet. Interessen for konferansen er stor noe alle påmeldingene viser.  

Blant foredragsholderne finner vi navn som Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, og Christian Ringnes som stiller spørsmål om hoteller og arbeidsplasser kan overleve i et sentrum uten biler.

- Hvor handel legges i forhold til kollektivknutepunkt og hvordan byrommene blir utformet er også sentrale temaer. Vi vil også diskutere om vi klarer å etablere gode byrom når vi legger store kjøpesentre i randsonen av byene, så vi ser frem imot en spennende konferanse i januar, sier Eiken.