Bygget, som er på 14 900 kvadratmeter, er sertifisert som passivhus i energiklasse A og BREEAM-NOR sertifisert til Very Good. Det er topp moderne og svært miljøvennlig. Når et bygg klassifiseres til BREEAM Very Good stilles det strenge krav til energibruk, avfallshåndtering, materialvalg, og transport. Det nye bygget er også med på å bygge opp under strategien om fortetting rundt knutepunkter, i dette tilfellet Bergen stasjon, bussterminalen og Bybanen. Kollektivtankegangen der det legges opp til at de ansatte kan reise kollektivt til jobb ved å bruke buss, tog eller Bybane styrker miljøprofilen i prosjektet ytterligere. De som ikke reiser kollektivt kan bruke sykkel, noe det er godt tilrettelagt for med mange sykkelparkeringsplasser.

- Å bygge høyt og tett ved knutepunktet gir gode ringvirkninger. Trafikkvekst må tas ved hjelp av kollektive transportmidler, og det må legges til rette for arbeidsplasser ved kollektivknutepunkter. Vi skulle gjerne ha bygget enda høyere og utnyttet tomten enda bedre, men bygningen må også tilpasses omkringliggende bygg og miljø, sier Morten Austestad som er direktør for utvikling i ROM Eiendom.

 

MILJØBYGG: - Vi har hatt fokus på arkitektur og estetikk, og er veldig godt fornøyd med arkitektens arbeid, sier Morten Austestad. Foto: Lund&Slaato


 

Et løft for sentrum

- Eiendomsutvikling er ofte med på å drive byutvikling. Da vi regulerte om tomten og planla utviklingen, gjorde vi det sammen med Jægergården. Nå blir den konvertert til hotell. Summen av nytt kontorbygg, nytt hotell og oppgradering av gatene vil gjøre at denne delen av sentrum får et løft. Vi bruker et betydelig antall millioner på gaten også, sier Austestad.

- På lengre sikt håper vi at godsterminalen blir lokalisert til et mer hensiktsmessig sted. Da kan det heller bli en blanding av kontorer, boliger og rekreasjoner, som byen trenger der terminalen er i dag. Det er ROM Eiendom sine tomter, men vi disponerer ikke tomtene så lenge det er gods der.

Solide leietakere

Det er arkitektkontoret Lund & Slaatto Arkitekter AS som har tegnet nybygget:

- Vi har hatt fokus på arkitektur og estetikk, og er veldig godt fornøyd med arkitektens arbeid, sier Austestad.

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise der LAB Entreprenør var utførende, mens det var Prodecon som sto for prosjektledelsen. Leietakerne i bygget er Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, KLP og Konkurransetilsynet.