Fakta om fjernvarmen i Oslo

  • Restavfall står for 58,8 prosent av energien som brukes til å produsere fjernvarme. 25,9 prosent kommer fra elektrisitet, 9,7 prosent fra kloakk og 3,6 prosent fra pellets. Resten, som utgjør 1,9 prosent, kommer fra ulike typer olje og gass
  • I Oslo er det lagt 60 mil med fjernvarmerør
  • I 2015 var det 883 boligblokker, 1 100 næringsbygg og 3 300 eneboliger og rekkehus som var tilknyttet fjernvarmeanlegget i Oslo
  • Fjernvarmen reduserer årlig forurensning tilsvarende utslipp fra mer enn 150 000 biler med en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 kilometer

- I all hovedsak er den varmen vi leverer spillvarme fra avfallsforbrenningsanleggene som vi har på Klemetsrud og på Haraldrud, men vi henter også ut varme fra kloakken. Det skjer ved hjelp av to store varmepumper som vi har på Skøyen. Det beste med fjernvarme er at den er fornybar og at vi bruker innbyggernes avfall til å produsere varmen, sier Fredrik Dahl-Paulsen som er direktør for salg og kundeservice i Hafslund Varme.

 

Miljø- og klimamål

Oslos miljø- og klimamål innebærer at det skal bli lettere å velge klimasmarte løsninger og utnytte potensialet for grønn energi. Et viktig tiltak er å gjøre det enklere å knytte seg til fjernvarmenettet. Utbygging av fjernvarme i Oslo bidrar til å øke forsyningssikkerheten og frigjør elektrisitet som kan brukes til å redusere CO2 -utslipp i for eksempel transportsektoren.

 

Mange fordeler

- Foruten å være miljøvennlig er det også veldig enkelt å benytte fjernvarme, for man trenger ikke egne energisentraler i byggene hvor man benytter fjernvarme, men bare en mye mindre kundesentral med varmeveksler. Det tar mye mindre plass, krever lite vedlikehold og ikke minst er leveringssikkerheten på fjernvarme god, forklarer Dahl-Paulsen.

- Man kan også bruke fjernvarme til å kjøle ned bygninger. Da må kunden sette inn et spesielt ventilasjonsanlegg som kan levere kjøling. Denne teknologien er utbredt i Sverige, men ikke så mye brukt i Norge enda.