I dag er det et stort fokus på å kunne dokumentere miljøkvaliteter. Det gjelder forhold som hvor mye energi som går med i produksjonen, hvor lang levetid en regner på produktet og hvordan materialene som benyttes kan gjenvinnes når bygningen en gang skal rives.

Tekniske og miljømessige egenskaper

- Det er aluminium som er vårt hovedprodukt enten det er vinduer, dører, fasadesystemer eller bærestrukturer for fasadeløsninger som ofte er store glassfasader. Aluminium har noen helt spesielle egenskaper. For det første er det et veldig lett materiale med stor styrke, noe som ofte er en fordel, det er også forholdsvis enkelt å forme slik en vil, og ikke minst har det gode miljømessige egenskaper, sier Aasen.

Han sikter til at det er svært enkelt å gjenvinne aluminium og at hele 93 prosent av den aluminiumen som rives i gamle bygg kan resirkuleres og brukes i nye produkter. Førstegangsproduksjonen av aluminium krever mye energi, men når aluminium først har blitt til aluminium, skal det relativt lite energi til for å omskape brukt aluminium til nye produkter.

- Stål har noen av de samme egenskapene der en veldig stor andel kan gjenvinnes og brukes til nye produkter, men aluminium er nok vinneren, forklarer Aasen.

Bedre isolasjon

Det har skjedd mye med de isolasjonsmessige egenskapene som dagens fasadeplater har. Kjernen i disse fasadesystemene av aluminium er delt inn i flere mindre kamre som er fylt med isolerende kunststoffmateriale, dette materialet har gode isolerende egenskaper, og det blir også mindre luftsirkulasjon i hvert kammer, noe som bedrer isolasjonsevnen ytterligere.

- Utvendig kan kanskje fasadene se ut som de gjorde for tjue år siden, men innvendig er de radikalt forbedret. Det gjør at vi i dag ikke har noen problemer med å oppfylle U-verdiene som stilles til passivhus, men da er det helt klart en fordel at vi kommer tidlig inn i prosessen for å finne de beste løsningene sammen med arkitektene, sier Aasen.

Design

Egenskapene til aluminium åpner for stor utformingsfrihet siden det er forholdsvis enkelt å forme aluminium nærmest slik man vil ved hjelp av ekstruderingsteknikker.

- Det er langt rimeligere å lage spennende designløsninger i aluminium enn det er i mange andre materialer. Se for eksempel på Deloittebygget som Snøhetta tegnet i Barcoderekken i Bjørvika og der vi leverte fasadene.

Nøkkelen til vellykkede prosjekter

Aasen understreker viktigheten av god planlegging i alle prosjekter og fordelen med å komme tidligst mulig inn som partner i planleggingen.

- En tverrfaglig tilnærming som starter tidligst mulig er nok den aller beste løsningen slik at vi kan finne de beste løsningene som både oppfyller byggherrens ønske om design, miljø- og energikrav og byggenes levetid, avslutter Aasen.