Det sier Gøran Karlsen, bygningsingeniør og daglig leder i Schüco Norge, leverandør av fasadeløsninger i glass og aluminium.

Karlsen mener det har etablert seg en holdning om at glass i bygg er ensbetydende med energisløsing.

-Debatten har låst seg i spørsmål omkring U-verdi og lufttetthet. Det ser ut til å være en etablert sannhet at miljøvennlige bygg skal ha lite glassareal og ha kostbare ventilasjonssystemer med varmegjenvinning, sier han.

Karlsen mener fremtidens bygg vil utnytte miljøpotensialet i intelligente fasader, som tar i bruk en kombinasjon av flere energivennlige teknologier.

-En må tenke arkitektur og energi i sammenheng. Energisparende fasader med styrt solskjerming og ventilasjon kombinert med energi- og varmeproduserende paneler, vil gi moderne bygg med intelligent utnyttelse av solvarme, sier han.

-Det dreier seg om å utnytte energien fra sola på flere måter i grønne bygg. Solstrålene kan varme opp bygg, men stråling må også reguleres på varme dager ved hjelp av solskjerming som også regulerer lyset. Samtidig kan en produsere strøm ved hjelp av solceller og benytte solfangere til oppvarming av vann. Dette vannet kan blant annet benyttes til, sier Karlsen.

Han mener energibruk, bomiljø og arkitektur må betraktes som et integrert hele, og at miljøpotensialet i høyteknologiske glassfasader må verdsettes.

-Vi må begynne å tenke grønne boliger som en helhet av fasade, lys og lysregulering, og oppvarming og avkjøling. I dag er det for mye fokus på å ikke tape varme, sier Karlsen.

-Dessuten må en ikke glemme og også ta hensyn til at mennesker ønsker store vinduer. Vi trives bedre i hus med utsikt og godt lys, sier han.