De har lang erfaring i utvikling og forvaltning av eiendom. Sitter i et selskap som utvikler og forvalter en stor eiendomsmasse, og har et stødig, langsiktig engasjement som en av sine kjepphester. Både Finn Halvorsen, direktør Forvaltningseiendom i Høegh Eiendom og Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder i Hasle Utvikling, har dekning for sine uttalelser om at den som skal drifte og forvalte et bygg bør involveres i utviklingsfasen.

Sikrer god fleksibilitet

Jørgen Christoffer Flaa - Daglig leder i Hasle Utvikling. Foto: Høegh Eiendom

 

– Vi drifter alle våre eiendommer selv, og har lang og bred erfaring i å involvere de som skal forvalte bygget tidlig i prosessen. Forvaltningsavdelingen vår er et viktig ansikt utad for selskapet, å ha forvaltning inhouse sikrer en fleksibilitet som våre leietakere fortjener, både i utviklings- og senere i driftsfasen. Når ting ikke funker, kan vi korrigere kjapt, og ikke minst ivareta filosofien vår om å bygge for fremtiden, sier Finn Halvorsen.

 

Ivaretar miljø og bærekraft

Å bygge for fremtiden handler om å ta miljø og bærekraft på alvor. Filosofien om at den som skal forvalte også må være med i utviklingsfasen er et godt eksempel på at dette ikke bare dreier seg om valg av materialer, men også når hvem involveres i hva. Det å være oppdatert på miljøriktige løsninger kan gi en stor og bærekraftig gevinst på sikt, og et av mange eksempler er å sørge for at gammel belysning erstattes med LED. Miljøbevissthet er sterkt forankret i Høegh Eiendom, selskapet oppfører bygg med energimerke Passivhus og Breeam Excellent. Akkurat nå bygges HasleLinje ut i stor stil.

– Vi drifter alle våre eiendommer selv, og har lang og bred erfaring i å involvere de som skal forvalte bygget tidlig i prosessen.

HasleLinje – et godt eksempel

Finn Halvorsen - Direktør i Forvatlningseiendom i Høegh Eiendom. Foto: Høegh Eiendom

HasleLinje er et godt eksempel på at alle involverte parter er med i utviklingsfasen. Det er et stort nærings- og boligprosjekt på Hasle, sentralt plassert mellom Økern, Løren og Frydenberg. Nesten 100 mål utvikles, og 105 000 m2 næringsarealer er under utvikling på den laveste delen av området, øst mot Økern. Aller Gruppen, Bymiljøetaten og COWI vil alle få Oslokontoret sitt i et meget fleksibelt utviklingsprosjekt, som vil ivareta energi- og miljøkrav ut over myndighetens krav, ifølge Jørgen Christoffer Flaa.

Tre måneders testperiode

Den filosofien som Flaa og Halvorsen illustrerer med HasleLinje legger opp til at de som drifter er klare når driftsfasen starter. De er involvert, får ikke bare en manual utlevert, og det betyr at god og lønnsom drift kommer raskt i gang. I praksisen til Høegh Eiendom er også en tre måneders testperiode inkludert når bygget er ferdig for å sikre at alt fungerer optimalt. Praksisen medfører at forvaltningen ofte videreføres når eldre bygg leies ut til nye leietakere, med avtaler på opptil 20 år. At forvaltningsperspektivet ivaretas gjennom hele prosjektperioden er ikke bare en garanti for lønnsom drift. Det er også en måte å ta vare på fremtiden på som på sikt kommer alle parter til gode, ifølge Flaa og Halvorsen.