Området inngår i prosjektet Fjordbyen, et prosjekt hvor Oslo kommune skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen og benytte disse til fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring på en slik måte at byen åpnes mot fjorden. På denne måten skal fjorden bringes inn som en del av byen og åpnes til glede for Oslos befolkning. Nå er Realbygg i gang med byggetrinn 6 på Sørenga, noe som medfører at området snart er ferdig utviklet.

- Dette er et bygg på 10. 800 kvadratmeter. Det består av 110 leiligheter og 100 kvadratmeter næringsareal forteller Håvard Haugli som er prosjektleder i Realbygg.

Håvard Haugli, prosjektleder i Realbygg. Foto: Privat

Miljøhensyn

Et slagord som er laget for Fjordbyen Oslo er «The blue and the green and the city in between». Den gjenspeiler mye på miljøet, og etter at veien ble lagt i tunnel under området, har det blitt gjort en rekke miljøtiltak blant annet for å få ned biltrafikken i området.

- Målet er at folk skal bli flinkere til å gå og bruke sykkel, derfor er området godt tilrettelagt for dette. Det er også laget parsellhager, vi har sedumtak og etablert kanaler, i tillegg har vi egen kajakkbrygge og eget kajakkrom, noe som er veldig ettertraktet, sier Haugli.

Byggherren, Sørenga Utvikling, satte også spesielt strenge miljøkrav til hvordan bygget skal oppføres i tråd med en miljøoppfølgingsplan (MOP).

- Det vil si at vi tilnærmer oss de kravene som vi regner med at vil komme i senere byggeforskrifter enn dagens TEK10. Vi lager handlingsplaner som gjør at vi har enda strengere miljøkrav enn de som gjelder i dag. Dette går på forhold som energi, miljø, at produktene vi benytter er kortreiste og slike ting, forklarer Haugli.

Forhåndsgodkjenning

For å etterleve disse strenge miljøreglene må alle materialer forhåndsgodkjennes, blant annet legges det stor vekt på å benytte materialer som ikke gir fra seg avgasser. Det er fokus på bruken av fossilt brennstoff i forbindelse med transport til og fra byggeplassen, avfall og kildesortering.

- Vi ser på den totale miljømiljøbelastningene som de ulike produktene utgjør nærmest fra vugge til grav, og dette er noe som kommer i stadig større grad fremover. Det har gått greit å planlegge bygget med disse ekstra miljøkravene, men en fordel at forutsetningene lå der helt fra starten og at vi hadde en forholdsvis lang planleggingsperiode.

- Da jeg ble presentert prosjektet for første gang var det i form av en BIM-modell som arkitekten hadde modellert opp. Jeg er nok litt av den gamle skolen, for jeg ville gjerne ha tegninger, men det er veldig store fordeler knyttet til bruken av BIM siden alle som prosjekterer gjør det på den samme plattformen. Det blir også mye enklere å se om sjakter er riktig dimensjonert og det er bare klikke på et hvilket som helst element, så får vi opp egenskapene til elementet, sier Haugli.

I sjette byggetrinn holder de nå på med å legge parkett og montere kjøkken, og beboerne flytter inn til høsten.