Oppdragsgivere som ønsker bistand til etablering av borettslag og sameier er gjerne utbyggere/eiendomsutviklere, meglere eller advokater. De ser at det kan lønne seg å benytte kompetansen til personer som jobber med dette til daglig. For oss som leverandør er det viktig å tilføre prosjektfasen ekstra verdi, og bidra til at kjøperne får en god totalopplevelse av sitt nye boligkjøp. Vi følger derfor prosjektet over i driftsfasen og tilrettelegger for en god drift av sameiet/borettslaget, sier Lill Eriksen som er Markeds- og salgssjef i BORI BBL.

BORI BBL er et boligbyggelag og en medlemsorganisasjon som i dag har circa 35.000 medlemmer og forvalter circa 18.000 boliger i 400 boligselskap.

Tidlig regulering

Lill Eriksen Markeds- og salgssjef, BORI BBL. Foto: Stian Johansen

I prosjektfasen skal det velges selskapsformer og styringsmodeller for fellesareal. Det skal også avklares en del avtalerettslige forhold, noe som ofte er aktuelt der det er næringsseksjoner, parkeringshus, vel eller lignende i tillegg til ordinære boliger.

- Vi har erfart at avtaler som skal regulere forhold mellom beboere bør utformes så tidlig som mulig, helst før leilighetene legges ut for salg, forteller Eriksen.

Noe av det utbyggere/eiendomsutviklere ønsker bistand med i prosjektfasen er organisering, valg av selskapsform, seksjonering, utforming av vedtekter, utarbeide driftsbudsjett, samt å sørge for forsikringsavtaler og driftsavtale.

Inn i driftsfasen

Det er viktig at det nyvalgte styret i borettslaget/sameiet får ekstra tett oppfølging i oppstartsfasen.

Det er blant annet formålstjenlig med tilrettelagte kurs til styremedlemmer slik at de på best mulig måte kan ivareta sitt verv. En profesjonell partner kan bidra med en fast rådgiver som styret kan forholde seg til fra dag en, og denne rådgiveren følger styret hele det første driftsåret.

Informasjon er også viktig.

- Vi erfarer at der det etableres en hjemmeside for boligselskapet før overlevering får utbygger/megler en effektiv informasjonskanal i overleveringsfasen. Kjøpere setter pris på å få økt tilgjengelighet til informasjon.

Nettbaserte verktøy

Vervet som styremedlem i borettslag og sameier ivaretas som oftest på fritiden, og fleksibilitet er derfor et viktig nøkkelord.

Elektroniske verktøy gir styret en enklere hverdag og tilgang til tjenester 24 timer i døgnet. Sameier/borettslag som forvaltes av en profesjonell partner bør få tilgang til en nettløsning som supplement til personlig oppfølging fra en fast forvaltningsrådgiver. Nettløsninger kan også hjelpe på HMS-arbeidet.

- Disse løsningene er laget spesielt for å hjelpe borettslaget/sameiet til å få et godt HMS-system, og god oversikt over de nødvendige tiltakene for å oppfylle gjeldende lover og forskrifter, sier Eriksen.

Det finnes også forskjellige nettbaserte verktøy som gjør vedlikeholdsarbeid lettere og mer oversiktlig.