FAKTA

  • FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Hva skal FDV-dokumentasjonen inneholde? All FDV-dokumentasjon som utarbeides som ledd i byggeprosessens ulike faser, skal holdes ajour og være i overensstemmelse med byggverket, slik det faktisk er utført ved overlevering til eier.
  • BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av det internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. BREEAM er verdens ledende prosjekterings- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygninger. Outstanding er det høyeste av de fem klassifiseringsnivåene.
  • Powerhouse-samarbeidet består av eiendomsselskapet Entra, Entreprenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO, Snøhetta arkitekter, rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro og aluminiumsprofilselskapet Sapa.

– God oversikt begynner med et enkelt og ryddig FDV-system, sier Helge Koppang, prosjektleder i Skanska Norge AS.

Skanska er totalentreprenøren på Powerhouse Kjørbo, «verdens mest miljøvennlige kontorbygg i Sandvika».

Kjørbo er det første rehabiliteringsprosjektet i Norge i sitt slag som har oppnådd BREEAM-NOR-sertifiseringen Outstanding, det høyeste av de fem klassifiseringsnivåene.

Nødvendige rutiner på plass

Helge Koppang - Prosjektleder i Skanska Norge AS. Foto: Privat

BREEAM stiller også krav til kvaliteten på FDV-dokumentasjon og at nødvendige IK-rutiner er på plass ved overlevering. Under Kjørbo-revideringen fra BREEAM-NOR fikk leverandøren av FDV-systemet skryt for kvaliteten på FDV-dokumentasjonen og at rutinene var på plass.

– Vi er veldig fornøyd med vår FDV-leverandør, bekrefter Koppang.

– Vi bruker det samme systemet på mange andre prosjekter, og har dessuten fått andre byggherrer og eiendomsforvaltere til å gå over til dette FDV-systemet. Systemet er webbasert og prisgitt «innmatingen» fra de ulike leverandørene. Partene, både prosjekterende og utførende, «trekkes inn» og må gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles, transparent system.

Koppang minner derfor om at totalentreprenøren må sitte i førersetet og ta ansvar for det overordnede perspektivet.

- Hjelp med sortering

– Men vi får god støtte hos FDV-leverandøren. De kommer gjerne ilende til for support og gir klare beskjeder om hva de skal ha med. På den måten hjelper de oss med sorteringen. Hva er viktig og hva er mindre viktig. Dette er ikke minst viktig i en sluttfase.

– Da er arbeidspresset stort , og entreprenørene har ekstra mye å holde rede på, sier han avslutningsvis.