Det ene systemet brukes av entreprenører og deres underentreprenører for effektiv innsamling av FDV-dokumentasjon i byggefasen, slik at all dokumentasjon overleveres elektronisk til byggherre ved overtakelse. Det andre systemet brukes i driftsfasen av bygget:

- Dette er et FDV-system som brukes til å drifte bygget. Her opprettes det rutiner og nødvendige planer og dokumenter som alle må ha på plass. Vedlikeholdsoppgaver som skal gjøres registreres, og systemet varsler når oppgavene skal utføres. Fritt antall brukere gjør at både egne ansatte og eksterne firma som utfører service på bygget kvitterer ut og dokumenterer sitt arbeid i systemet – enten via pc, smarttelefon eller nettbrett.  På mange måter blir dette som brukerhåndboken og serviceheftet på en bil, sier Eirik Johanssen som er daglig leder i FDVhuset.

Etablerer seg nært kundene

- Det vi opplever er at mange har mangler på bl.a. tegninger, dokumentasjon, vedlikeholdsrutiner og brannvern. Derfor tilbyr vi også et bredt spekter av tjenester slik som oppmåling, tegning, tilstandsanalyser og utarbeiding av brann- og vedlikeholdsplaner, som gjør at våre kunder har det de trenger for å utnytte potensialet i FDV-systemene fullt ut. For å kunne være lett tilgjengelig for kundene etablerer FDVhuset nå franchisetakere rundt om i hele landet.

- Ved å være lokalt tilgjengelig kan vi effektivt dekke de aller fleste behov innen FDV-programvare og –tjenester til landets eiendomseiere og –forvaltere, avslutter Johanssen.