Tips til energitiltak:

  • Aktiv oppfølging på energioppfølgingsloggen – En energilekkasje kan være lett å oppdage om man følger med på energiavvik og følger dette opp med inspeksjon.
  • Trimming av driftstider på ventilasjon – Det er ikke nødvendig å bruke energi på ventilasjon når kontoret er tomt. I tillegg er det lurt å tilpasse ventilasjon og oppvarming til årstider, og ikke lene seg på samme innstillinger året rundt. Det er naturlig at energibehovet varierer voldsomt mellom de norske årstidene, dette vinner man mye på å ta høyde for.
  • Fokus på gatevarme og snøsmelteanlegg – Disse anleggene er ofte aktive året rundt på grunn av manuelle innstillinger. Dette medfører unødvendig oppvarming selv midt på sommeren.
  • Unngå unødvendig bruk av pumper – Vurder om varmekretser kan stenges av når det ikke finnes noe behov for oppvarming.
  • Optimalisere temperaturer på tekniske anlegg – Finn set-punkttemperaturer som går så lavt som mulig på vinterhalvåret og så høyt som mulig om sommeren uten at dette går ut over komfort og produktivitet for brukerne av bygget.
  • Styre belysning effektivt – Her kan man også gjøre store besparinger, både med automatiserte installasjoner, men også med gode rutiner hos byggets brukere.

Tore Kyvik - Administrerende Direktør

Første prioritet i driften av et næringsanlegg vil som oftest være leietakers tilfredstillelse, for å forsikre lange og gode kundeforhold.

- Gårdeier er opptatt av sine leietakere som igjen er opptatt av inneklima da dette er kritisk for god arbeidsproduksjon, forklarer Tore Kyvik, administrerende direktør i Neas.

Denne prioriteringen kan gå unødvendig hardt utover energiforbruket. Et eksempel kan være et bygg som har begynt å sette i gang ventilasjonen ekstra tidlig om morgenen for å sørge for et kjølig kontor i sommermånedene, men som ikke nedjusteres på høsten.

- Energiforbruket krever kontinuerlig overvåking, utdyper Vegard Sundby, leder for energi i EVR-Norge.

- Det kan være mange kWh å spare på å være observant.

Må forstå sammenhengen

Vegard Sundby - Sivil ingeniør, Leder for energi i EVR

- Kompetanse på feltet er en ting, men det er minst like viktig å kunne kommunisere dette til teknikerne, sier Sundby og fortsetter

- Det er viktig at kompetansen blir med ut til de som drifter anleggene slik at de gode tiltakene blir satt ut i live. En kritisk suksessfaktor er at energiekspertene og drifterne spiller på samme lag og gjør hverandre gode. Hensikten med en ekstern energirådgiver blir i så måte å kombinere praktisk og teoretisk informasjon for å bruke dette til regelmessig tilsyn av et bygg.

-På denne måten kan gårdeiere ende opp med å spare gode penger.

- Vi opplever at det er mye som skurer og går der ute forklarer Kyvik, og utdyper at det er mange lavt hengende ”energifrukter” som ofte gir store raske besparelser så snart de blir avdekket.

Det er viktig at kompetansen blir med ut til de som drifter anleggene slik at de gode tiltakene blir satt ut i live.

Økende interesse

God drift av et næringsbygg stiller krav til hele verdikjeden. Både teknisk anlegg og bygg er viktig. Dessverre hender det at et av disse områdene nedprioriteres.

-Det hjelper ikke med et godt anlegg når det ikke driftes godt forklarer Kyvik.

- Med utviklingen innen nybygg med forskriftskrav som TEK-10 og sertifiseringer som BREEAM-NOR, ser vi at kravene til energieffektivitet stadig øker både fra leietagers og utleiers side.

- På sikt vil det alltid lønne seg å satse på rett energistyring, avslutter Sundby.