Flate tak er kompakte. Det vil si at det ikke finnes noe luftede sjikt i konstruksjonen. Dette stiller større krav til arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører under prosjekteringen og planleggingsfasen, for det er her de største feilene blir gjort, forteller styreleder i Takentreprenørenes forening, Kjetil Eggan.

- Flate tak krever noe helt annet av de som skal utføre det. Dagens standarder stiller store krav til fuktsperre og isolasjonen. Bygg skal være veldig tette, og ikke bare mot vann, men mot luft. Man skal blant annet hente ren, frisk uteluft gjennom ventilasjonsanlegg og få et balansert innvendig lufttrykk for å ikke få kondensproblemer som kan føre til fukt og råte, sier Eggan.

Eggan er opptatt av å nå ut med informasjon til både profesjonelle og private som skal legge tak.

- Dette er et spesialfag, og det er viktig for oss at vi når ut med faglig veiledning til alle, men kanskje spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. På den måten kan vi kanskje bidra til at man unngår kostbare feil, forklarer han.

Kjetil Eggan, styreleder i Takentreprenørenes forening. Foto: Anne Madsen.

Skal tåle høy vekt

Flate tak skal ofte tåle mye vekt, i mange tilfeller trafikk rundt vedlikehold og inspeksjon, og derfor er det viktig at takisolasjonen er trykkfast og slitesterk. En nyvinning her er isolasjon som er flammehemmende, forteller Håkon Woldsund i Vartdal Plastindustri.

- Dette nye materialet sikrer utførelse og eliminerer risiko under tekking av tak med åpen flamme ved at dette flammehemmende plastisolasjonsmaterialet stopper å brenne ved antenning. Dette øker sikkerheten ved tekking av tak med åpen flamme, forteller han.

Materialet kan også brukes i andre type konstruksjoner, sier Kjetil Eggan.

- Det kan være et godt materiale å bruke hvis man for eksempel skal bygge en terrasse eller hvis man har et parkeringsanlegg med uteområde over hvor det skal bygges et parkanlegg oppå. Der hvor man er avhengig av høy trykkfasthet så vil dette materialet kommet til sin rett.