Rådgiver for bygg og eiendom i Hjellnes Consult, Heidi Hybbestad, forteller at rådgivning dreier seg om funksjonsansvar.

- Vi som rådgivere må sørge for at vi forstår hvilken kontekst byggene skal fungere i, altså funksjonsansvaret. Vårt bidrag sørger for at vår kompetanse gjenspeiles i leietakere og byggherrers vurderinger, forklarer Hybbestad.

- Eierne og leietakerne har krav og bestemmelser som skal ivaretas i forbindelse med utbygging og lignende. Da må vi lytte og forstå hvordan byggene og lokalene skal benyttes, og ikke minst hvordan eieren skal drifte byggene, sier hun.

Heidi Hybbestad, rådgiver for bygg og eiendom i Hjellnes Consult. Foto: Hjellnes Consult

Fremtidens krav

Hybbestad forteller at rådgivingen ofte baserer seg på tre klart definerte områder.

- Generalitet, det vil si evnen til å møte de funksjonelle kravene uten å forandre egenskapene til lokaler og bygg. Fleksibilitet, altså evnen til å møte de funksjonelle kravene gjennom å skape riktige egenskaper i byggene. Så har vi elastiteten, som dreier seg om å møte fremtidens krav, tilpasningsdyktighet og krav til arealer.

- Ett bygg har lang horisont og levetid, og skal også fungere i en helt annen tid enn det er planlagt for i dag. Det er ekstremt viktig med fremtidskompetanse hos de aktørene som er involvert i planleggingen. I den forbindelse må man også imøtekomme kravene fra LCC, som tar for seg livsbegrepsperspektivet i en bygning. Dette handler om livsløpskostnad, og er en oversikt over alle kostnader i et byggs levetid, forteller Hybbestad.

- Vi opplever ofte manglende kompetanse knyttet til LCC i våre prosjekter, selv om dette er utrolig viktige parametere i et bærekraft perspektiv, poengterer Roar Smelhus som er markedsdirektør i Hjellnes Consult.

- Her kan vi gjøre analyser og beregninger som kan hjelpe eier med å nå en løsning, avslutter Hybbestad.