Det finnes tre typer eiendomsforvaltere: Den industrielle, som selv benytter lokalene, den finansielle, motivert av høyest mulig avkastning av investert kapital, og den offentlige eieren, med eiendommer som et virkemiddel i et samfunnsoppdrag. Disse vil ha ulike drivkrefter bak sin forvaltning, men gjennomgående har alle noe å hente ved å tenke mer strategisk.

Margrethe Foss, seniorrådgiver i eiendomsledelse og FM, forteller at bedrifter forbausende ofte har uhensiktsmessige eiendoms- og forvaltningsstrategier.

- Det handler ofte om å styrke rolleforståelse hos kundene; å løfte eiendomsledelsen til et mer strategisk nivå enn det man ofte ser i praksis i virksomhetene. Eiendom er en betydelig innsatsfaktor og verdi, både som investeringsobjekt som skal gi avkastning, eller som et virkemiddel for aktiviteten i lokalene.

- Vi ser nå en økende bevissthet rundt verdien på eiendommen i forhold til den totale virksomheten, sier Foss.

Profesjonalisering ved strategitenking

Foss’ kollega, Anne Kathrine Larssen, seksjonsleder eiendomsledelse i Multiconsult, forteller at de ofte blir hentet inn når det skjer endringer i en bedrift.

- Vi kommer ofte inn når kontrakter går ut eller når det skjer en annen stor endring. Da går vi inn og søker etter potensiale, ser over driftsmodeller, hvordan de er organisert, på nøkkeltall i forhold til kvalitet på tjenestene, og brukernes tilfredshet.

- Påfallende ofte finnes det ingen etablert og ledelsesforankret strategi for bygningsmassen og forvaltningen av den, og hensiktsmessig styringsinformasjon mangler ofte, sier hun.

Det kan være mye penger å vinne ved å se nærmere på eiendomsforvaltningen.

- Det er særlig tre store gevinstområder vi ofte jobber med å hente ut potensiale på: etablere grunnlag for aktiv porteføljestyring, kostnadseffektivisering og kvalitet på FM-tjenestene, samt arealutnyttelse.

- Vi ser på hvordan man best utnytter arealene uten at det går på bekostning av produktivitet, trivsel og helse. Nå er det jo veldig i vinden å tilrettelegge bygg som sparer energi, noe som er miljøvennlig, men som også er en stor kostnadsbesparelse for bruker. Det vil kunne gjøre bygget mer attraktivt i markedet, og dermed øke verdien for eier, avslutter Larssen.