Det praktfulle bilanlegget er siste skudd på stammen i det som kalles Lysakerbyen. Det er Mustad Eiendom som har hatt ansvar for utvikling og prosjektledelse av anlegget, som de eier sammen med Møller Gruppen Eiendom. Leietaker er Møller Bil Oslo Vest (tidligere Møller Skøyen), og Audi og Volkswagen har hvert sitt bygg i anlegget, sier Halvard Øye, administrerende direktør i Mustad Eiendom.

Boliger og betongtunell

– Da bilanlegget på nesten 30 000 m2 i Lilleakerveien 20-22 ble åpnet 15. januar, var det også en markering av at første byggetrinn i Lysakerbyen Nord er på plass. Før jul kunne nesten 100 000 passerende biler i døgnet bivåne ferdigstillingen av dette flotte anlegget, men allerede i år starter arbeidet med å legge veien under anlegget i tuneller av betong. Området over tunellene blir et større grøntområde, og det blir oppført boliger på hver side av tunellene. Totalt planlegges oppføring av cirka 300 leiligheter i området, inklusive det som kommer mellom den eksisterende fredede og bevaringsverdige bebyggelsen. Mustad Eiendom utvikler boligprosjektet, og de første boligene vil stå ferdig i løpet av 2018 hvis alt går som planlagt, sier Halvard Øye.

Halvard Øye, administrerende direktør i Mustad Eiendom. Foto: Mustad Eiendom

Seriøs eiendomsaktør

Han har grunn til å være stolt. Forhistorien til Mustad Eiendom er magisk. Det startet for 170 år siden med industrivirksomhet på Gjøvik, og dagens eiere er 7. og 8. generasjon av gründeren. Siste del av industrivirksomheten opphørte i 1990-årene, og siden har det vært fokus på eiendomsutvikling og drift. Mustad Eiendom ble et selvstendig selskap i 1997, i dag er selskapet en profesjonell eiendomsaktør med lønnsom drift og et solid finansielt fundament. Selskapet forvalter 270 000 m2 og har utviklingsprosjekter på ytterligere 140 000 m2 i Lysakerbyen.

Innfrir Energiklasse A

– Bilanlegget utgjør to bygg på fem etasjer hver, og inneholder salgslokaler, verksted og parkeringskjeller. Innredning og interiør samt fasadene på de to byggene er tilpasset hver av merkevarene spesielt. Eksponeringen er fantastisk, byggene har solcellepanel på taket, all belysning er LED og gode tekniske og miljøvennlige løsninger gjør at byggene innfrir kravene til Energiklasse A. Anlegget er utviklet i et godt samarbeid med Møller Bil og bilprodusentene, så ønsket om å bygge identitet er optimalt ivaretatt, sier Øye.

Fruktbart samarbeid

Arktitektfirmaet Lund Hagem har løst bilanleggets krevende plassering og leietakerens krav til design av fasader og interiør på en helt utmerket måte. Entreprenøren HENT har sørget for at kravene til god logistikk og HMS, der de regnes blant de beste i landet, er ivaretatt. Samarbeidet mellom Fåbro Eiendom (Møller Gruppen Eiendom og Mustad Eiendom), byggherrens prosjektleder ÅF Advansia og HENT har fungert på en utmerket måte, og bidratt til at dette bilanlegget er et signalanlegg i sin bransje.

Et moderne byområde

– Byutvikling i Lysakerbyen Nord er en utrolig spennende prosess. Et lukket og gammelt industriområde transformeres, og gjøres tilgjengelig for alle, med kontorer, forretninger og boliger. Vi omskaper nå hele området, gjør det til et attraktivt, moderne byområde, der nye boliger integreres i gamle, verneverdige. Og sentralt i dette prosjektet står altså et av Norges aller flotteste bilanlegg, sier en fornøyd Halvard Øye.